Wednesday, June 26, 2013

Biografien om Egil Hovland - del 7 - Opuslisten (1944-1999)Egil Hovland: 

Englene danser på tangentene


Av
Geir Harald JohannessenBoken kom på Lunde Forlag i 1999

Omslagsfoto: Per-Arne Hovland

Del 7: Opusliste:


Op. 1    Seks koraler (1944)

1. Kapellet i skogen (Bjarne Eriksen)
 2. Et vennlig ord (Sophic Bonnevie) 
 3. En dalende dag (Johs. Johnson)
 4. Det høgtid er i himmelborg (Elias Blix)
 5. Vekk meg, Gud (Bjarne Eriksen)
 6. Heilag er kyrkja (Elias Blix)*
Komponert: 1944
Forlag: **A/S Musikkhuset 680, bl. kor nr. 80, 
trykt 1947.

Op. 2    Åtte sanger for solostemme og klaver (1944-45)

1. Det sælaste på jord (Hovden)*
2. Eg lengtar (Orheim)
3. Nådens kjelda (Blix)
4. Han søkte meg i nåde (Walton)
5. Excelsior (Eriksen)
6. julesalme (Landstad)
7. Mor (Hognestad)
8. Den einaste trygd (Hovden)
Komponert: 1.7. - 17.7. 1944)
Forlag: NMI; *NMO 8512, trykt 1946.

Op. 3    100 salmeforspill for orgel til melodier i Koralbok for Den Norske Kirke (1944)

Tilegnet: Søren Gangfløt.
Komponert: 1944 til melodier i Koralbok for Den Norske Kirke.
Manuskript: tapt.
Forlag: Lyches Musikkforlag 1957 nr. 333 (utdrag fra op. 3 og op. 13).

Op. 4    Fem koralforspill for orgel (1945)

1. Kom hit til meg enhver især.
2. Akk, visste du som går i syndens lenke.
3. Lioset yver landet dagna.
4. Idag på apostolisk vis.
5. jeg vet meg en søvn i Jesu navn.
Komponert: 1945.
Forlag: NMO 7794, trykt 1949.

Op. 5 To motetter for 4 st. bl. kor (1946)

1. Gloria in excelsis Deo for kor og orgel*
2. Herren er mitt lys og min frelse (Salme 27, 1) 
Komponert: 1946. 
Forlag: *HL nr. 335, trykt 1957.

Op. 6 Fire koral-bearbeidelser for 5 st. bl. kor a cappella (1947)

1. Fedrane kyrkja i Noregs land (Per Steenberg/Eklund
 Støylen)
2. Tvang til tro er dårers tale (Peer Stenberg/Grundtvig)
3. Klippe, du som brast for meg (Toplady/Gustav Jensen)
4. Glade jul, hellige jul (Gruber/Ingeman)

Op. 7 «Gjør, døren høy». Koralpartita nr. 1 for orgel

Komponert: 9.4. - 18.4. 1947.
Durata: 8 min.
Forlag: NMI

Op. 8 Orgel-Te Deum, bygget over det oldkirkelige Te-Deum

Komponert: 1947.
Durata: 10 min.
Forlag: NMO 9368, trykt 1982.

Op. 9    Hymnus in Honorem Sancti Magni. Improvisata for orgel, bygget over en norsk terssang fra 1200-tallet

Komponert: 1948.
Durata: 4 min.
Forlag: NMO 9144, trykt 1979.

Op. 10    «Hvo ene lader Herren råde». Koralpartita nr.2 for orgel

Komponert: 1948 (6 var.) og 1951 (7. var.).
Durata: 11 min.
Forlag: NMI

Op. 11    «En rose» for sopran, fløyte og orgel (1948)

Tekst: Landstads reviderte nr. 134.  Jørgen Brochmann.
Komponert: 24.11. 1948.
Manuskript: under revisjon.

Op. 12    Passacaglia og fuge for strykeorkester, bygget over en norsk religiøs folketone «Kling no klokka».

Komponert: 1949.
Durata: 10 min.
Op. 13    70 salmeforspill til Per Steenbergs koralbok og 5 liturgiske orgelstykker.
Komponert: 1949.
Forlag: Lyches Musikkforlag 1957 nr. 333 (utdrag i samlingen 100 koralforspill).
              5 liturgiske orgelstykker over gregorianske melodier (manuskript). (1949)

Op. 14    Orgelmusikk til bruk ved gudstjenesten (1947-)

Samlingen ble påbegynt i 1947, og orgelstykkene er for det meste trykt på Lyche Musikkforlag og Norsk Musikforlag i forskjellige samlinger.
Utdrag fra denne samlingen er trykket i følgende publikasjoner:
A. 3 Chorale Preludes for Organ
1. The Great White Host - Den store hvite flokk (1948)
2. All Glory Be To Thee - Alene Gud i Himmerik
3. Deep and Glorius - Herre, jeg har handlet ille (1950)
Forlag: Summy Publishing Co 4896-10, trykt USA 1956.
B. Orgelkoraler, hefte 1
1. Våkn opp og slå på dine strenge 1959)
2. Jesus Frelser vi er her (1958)
3. Overmåte fullt av nåde (1957)
4. jeg løfter opp til Gud min sang (1959)
5. Den store hvite flokk (1958)
Forlag: HL nr. 425, trykt 1961.
C. Orgelkoraler, hefte 2
1. Kjærlighet er lysets kilde.  Toccata.
2. Av høyheten opprunnen er (1960, fra op.35)
3. Jesus, dine dype vunder (1963)
4. Herre, Jesus Krist (1958)
Forlag: HL nr. 468, trykt 1963.
D. Orgelkoraler, hefte 3
1. Fra himlen høyt jeg kommer her.  Toccata (1962, fra et norsk Te Deum op. 41b)
2. Hvor salig er den lille flokk.  Toccata (1958)
3. Klippe, du som brast for meg (1954)
4. Jesus Frelser, vi er her (1958)
5. Den blomstertid nu kommer (1951)
Forlag: HL nr. 545, trykt 1967
E. Orgelkoraler, Hefte 4
1. Nu rinner solen opp (1961)
2. Når mitt øye trett av møye (1968)
3. Toccata II over «Kjærlighet er lysets kilde».Tilegnet: Randi og Per Egil Hovland
4. Slukt er dagens lyse flammer (1954, fra suite nr. 1, op. 21)
Forlag: NMO 8657, trykt 1970.
F. Orgelkoraler, hefte 5
1. Fagert er landet du oss gav (1958)
2. Jesus, dine dype vunder (1955)
3. Toccata over «Løft jubelrop til Herren, hele jorden» (1969), (fra Tacksamhetens måssa op. 66)
4. Interludium fra Den vakreste rosen op. 71 (1970)
5. Preludium over «St.  Tomasklokkelåtten».
Forlag: NMO 8725, trykt 1973.
G. Orgelkoraler, hefte 6
1. Intrada over «Lukk opp kirkens dører» (1972, omarbeidet versjon av Intrada (fra Missa Verbi op. 78)
2. O Gud, vårt vern. (1975)
3. O Gud vårt vern. (19691
4. Syng for Herren, hele verden (1975)
5. Våk, o sjel, og be (1971)
6. Der mange skal komme (1975)
7. Sancta Nox. Koral og toccata (1971, fra julespillet «Et barn er oss født» op. 63b).
8. Kom og se hva Gud har gjort. (1973)
9. Noél-toccata (1975)
Tilegnet: Eva og Karl Hafstad på bryllupsdagen.
Forlag: NMO 8920, trykt 1977.
I. Orgel-Toccata over «Nu la oss takke Gud»
Tilegnet: Kari og Jan Erik på bryllupsdagen.
Komponert: 7.12. 1973.
Forlag: NMO 8822, trykt 1975.
H. Orgelintonasjoner etter 1988:
1. Med vår glädje (1988)
2. De skall gå til den heliga staden (1988)
3. Alla har brått (1988)
4. Voller Freude* (1990)
5. Herr, du hast mich angerührt* (1990)
6. Fader, i dine händer (1993)
7. Hosianna, Davids Son (1993)
8. Se, Guds Lamm som lider (1993)
9. Det var i soluppgången (1993)
10. Gud, du som bor i ett ljus (1993)
1 1. Ingen stund är såsom denna (1993
12. Som ett sandkorn i en öken (1993)
13. Tar vi sten i våra händer (1993)
14. Vem skall vi gå till, Herre (1993)
15. På vägarna ute i världen (1993)
Komponert: 5.4. 1988 - 13.4. 1993.
Forlag: Verbum, Stockholm, trykt i Orgelpriiludier, bd. 1-3, trykt 1990/1993/1995.
*Trykt i Orgelvorspiele zum Evangelischen Gesangbuch, Strube Verlag 1993.

Op. 15    Suite for fløyte og klaver (4 satser). (1950) 

Komponert: 19.7. - 11.9. 1950.
Uroppført: København 21.10. 1951 av Willy (fløyte) og
komponisten (klaver).
Durata: 9 min.
Forlag: NMO 8502, trykt 1966.
Op. 16    To gammeltestamentlige sanger for sopran, fløyte og orgel (1951)
1. Tenk på din skaper (Pred., 12. l.).
2. Herren er din vokter (Salme 12 1, v. 5,4 og 7).
Komponert: 1950.
Uroppført: Musikkonservatoriet i København 21.10.1951 av Synnøve, Willy og Egil Hovland.
Durata: 7 min.
Forlag: NMO 8729, trykt 1972.

Op. 17    Jøtulslått for orkester (1951)

Komponert: 1951.
Uroppført: Fredrikstad Musikkforening.
Durata: 8 min.

Op. 18    Festouverture for orkester (1951)

Komponert: 1951.
Premiert: 26. november 1951 i Oslo Musikerforbunds komposisjons-konkurranse.
Durata: 7 min.

Op. 19    Gregoriansk musikk til bruk ved gudstjenesten (1951)

1.     Det store Gloria (1951)
2.     Halleluja og Versus, 4 alternativ (1951) 
3.     3 etterspill til Sanctus (1951)
4.    Tidebønnenes psalmodi: de 8 salmetoner samt Tonus  Peregrinus og Tonus Irregularis. 
5.     Introitus, Graduale, Halleluja, Communio for 9.s.e. Tref. 
7. Tre sekvenser: Victimae Paschali, Veni Sancte Spiritus, Dies Irae.
Forlag: EGHO; *Musica Sacra nr. 4a. 

Op. 20    Symphonia Veris for orkester (1953)

1. Tempo inquieto/Allegro impetuoso.
2. Adagio.
3. Finale.  Allegro Assai.
Komponert: februar 1952 - februar 1953.
Uroppført: 10. 12 1954 av Filharmonisk Selskaps Orkester under ledelse av Odd Grüner-Hegge.
Durata: ca. 27 min.
Forlag: NMI

Op. 21    Suite nr. 1 for orgel (1954-56)

1. Intrata (1956)
2. 0 bli hos meg!  Nu er det aftentid (1954)
3. Klippe, du som brast for meg (1954)
4. Slukt er dagens lyse flammer (1954@
5. Visjon (1954 i København)
Durata: 13 min. 30 sek.
Forlag: NMO 9217, trykt 1980.

Op. 22    Suite for orkester

Manuskript ikke fullført

Op. 23    Concertino for 3 trompeter og strykere (tre satser) (1955)

Komponert: november 1954 - 16.12 1955.
Uroppført: 25.1 1957 av Filharmonisk Selskaps Orkester under ledelse av Arvid Fladmoe.
Solister: Leif Nagel, Sverre Thonning Olsen og Sverre Førre.  Verket ble fremført ved ISCM-festen i Strasbourg 11. juni 1958.
Durata: 15. min.
Forlag: NMO 8713, trykt 1972.

Op. 24    Symfoni nr. 2 (i én sats) (1955)

Komponert: november 1954 - 16.7. 1955.
Premiert: Harmoniens premiefond 7. juni 1956.
Uroppført: 8. 11. 1956 av Harmoniens Orkester i Bergen under ledelse av Carl Garaguly.
Durata: 16 min.  Forlag: NMI

Op. 25    Motetter til kirkeåret (1955-)

1. Se, din Konge kommer til deg, 4-st. kor a cappella (1. søndag i advent).  Trykt 1964, HL nr. 502, bl. kor nr. 93. 
2. Spenn beltet om livet, 3-st. kor a cappella (2. søndag i advent). Trykt 1967, HL nr. 570. NOF Kantorimusikk nr. 47.
3. Rydd vei for Herren, 2-st. kor med orgel (3. søndag i advent). Trykt 1968, NMO 8608.
4. Hør på meg, mitt folk! Solomotett med orgel (4. søndag i advent). Trykt 1964, HL nr. 501, bl. kor nr. 92.
5. Fikentreet uten frukt. Solomotett med orgel (Nyttårsaften). Trykt 1968, NMO 8545
6. Jesus Kristus er den samme, 4-st. kor a cappella (Nyttårsdag). Trykt 1959, HL nr. 373, bl. kor nr. 46.
7. Gå også dere til min vingård, 2-st. kor med orgel (Vingårdssøndagen). Trykt 1970, NMO 8658.
8. Salige er de som hører Guds ord, 4-5 st. a cappella    (Såmannssøndagen). Trykt 1961, HL nr. 420, bl. kor nr. 72.
9. Sennepskornet, 4-st. kor med orgel (Såmannssøndagen). Trykt 1968, NMO 8622.
10.  Frelsens dag, 4-st. kor a cappella (1. søndag i faste@. Trykt 1958, HL nr. 357, bl. kor nr. 41.
11.  Vær tro, 4-st. a cappella (3. søndag i faste). Trykt 1958, HL nr. 355, bl. kor nr. 39.
12. Og Ordet ble kjød, 4-st. a cappella (Maria Budskapsdag). Trykt 1957, HL nr. 334, bl. kor nr. 36.
13. Hosianna i det høyeste, 4-st. a cappella (Palmesøndag). Trykt 1959, HL nr. 374, bl. kor nr. 47.
14. Marias lovsang (Maria budskapsdag, 4-st. kor, sologrupper og orgel. Trykt 1965, HL nr. 491, Kantorimusikk nr. 13.
15. Improperiene, 4-st. a cappella med solo(Langfredag). Trykt 1960, HL nr. 394, bl. kor nr. 58.
16. Hvorfor søker dere den levende blant de døde, 3-st.kor m. orgel (1. påskedag). Trykt 1970, NMO 8666, flerstemmige motetter.
17. Fred være med dere, 4-5 st. a cappella @ 1. søndag e. påske). Trykt 1960, HL nr. 400, bl. kor nr. 62.
18. Herren er min hyrde, 4-st. kor og orgel (2. s. e. påske). Trykt 1960, HL nr. 410, bl. kor nr. 66.
19. jeg er veien, sannheten og livet, solomotett med orgel (3. søndag e. påske).  Trykt NMO 8549.
20. Den som ber, han får, 4-st. med orgel (5. s. e. påske).  Trykt 1965, HL nr. 512.  NOF Kantorimusikk nr. 25.
21. Til himmels upp vår Frelsar f6r, 1-st. kor med orgel (Kristi Himmelfartsdag). Trykt 1970, NMO 8667.  Norges Kirkesangforbund, kantorimusikk for unge. .
22. Talsmannen, den Hellige And, 2-st. med orgel (Pinsedag). Trykt 1964, HL nr. 500, bl. kor nr. 91.
23. Så høyt har Gud elsket verden, solomotett (2. pinsedag). Trykt 1968, NMO 8607.
24. Herre, vår Herre, 4-st. a cappella ('fteenighetssøndag). Trykt 1959, HL nr. 379, bl. kor nr. 51.
25. Hva gagner det et menneske, solomotett (2. s. e. pinse). Trykt 1963, HL nr. 446, bl. kor nr. 81.
26. Kom, for nå er det ferdig, 2-st. med orgel (3. s. e. pinse). Trykt 1968, NMO 8606.
27. Døm ikke, 4-5 st. a cappella (5. s. e. pinse).Trykt 1964, HL nr. 482, bl. kor nr. 88.
28. Frykt ikke, 4-st. a cappella (6. s. e. pinse).Trykt 1966, HL nr. 532, bl. kor nr. 96.
29. Den kongelege lov, 2-st. med orgel (7. s. e. pinse).  Trykt 1971, NMO 8685.
30. Til bords i Guds rike, 4 st. a cappella (8. s. e. pinse). Trykt 1960, HL nr. 41 1, bl. kor nr. 67.
31. Loven og profetene, 4-6 st. a cappella (10. s. e. pinse). Trykt 1969, NMO 8629.
32. Jerusalem, 4-8 st. a cappella (1 1. s. e. pinse). Trykt 1970, NMO 8629.
33. Han har gjort alle ting vel, 2-st. med orgel (13. s. e. pinse). Trykt 1968, NMO 861 1.
34. Søk først Guds rike, 4-st. a capella (16. s. e. pinse).  Trykt 1961, HL nr. 417, bl. kor nr. 70.
35. De ydmyke, 4-st. a cappella (18. s. e. pinse). Trykt 1958, HL nr. 359, bl. kor nr. 43.
36. Du skal elske Herren din Gud, 2-st. med orgel (19. s. e. pinse).Trykt 1968, NMO 8616.
37. Løft troens skjold, 4-st. a cappella (22. s. e. pinse).  Trykt 1966, HL nr. 531, bl. kor, nr. 95.
38. De salige, 4-5-st. a cappella (Allehelgens dag). Trykt 1958, HL nr. 356, bl. kor nr. 40.
39. Ver miskunnsame, 3-st. a cappella (23. s. e. pinse). Trykt 196 1, HL nr. 418, bl. kor nr. 7 1.
40. Dette er min Fars vilje, solomotett med orgel (25. s. e. pinse). Trykt 1968,» NMO 8548.
41. Himmel og jord, solomotett (26. s. e. pinse), 1-st. kor og orgel. Trykt 1968, NM08547.
42. Velsignet være kongen, solomotett (motett på Olavsdagen). Trykt 1968, NMO 8546.

Med svensk tekst:
1. Lovad være Herren, Israels Gud, 4-st. kor med messingblåsere og orgel (s. e. jul). Trykt 1972, Gummessons Bokfbrlag, Evangeliespråk för kyrkoårets sön- og helgdagar, hefte 4.
2. I klentrogne, varför rädens (4. søndag e. Kr.  Ap.). Trykt 1963 (4. s. e. Kr. Åp.) Gummessons bokförlag, Evangeliespråk får kyrkoårets sön- og helgdagar, hefte 1.
3. Fruckta icke, Maria (jungfru Marie Bebådelsedag), 3-st. kor och orgel. Trykt 1963, Gummessons bokf6rlag, Evangeliespråk, hefte 1.
4. Hjålparen, den heliga Ånde (pinsedag), 3-st. kor (SAB) med orgel. Trykt 1964, Gummessons bokf6rlag, Evangeliespråk, hefte 3.
5. Se, vi gå nu upp till Jerusalem (Fastlagssi5ndagen), 3.-st. kor a cappella (SAB). Trykt 1964.  Gummessons bokforlag, Evangeliespråk, hefte 2.
6. Fruckta icke, härefter, 4-st. a cappella. Trykt Verbum, Stockholm.
7. Hvad hjålper det en människa (1. s. e. tref.), 1-st. med orgel. Trykt Verbum, Stockholm.
8. Kommen, ty nu är allt redo, (2. s. e. tref.), 2-st. med orgel.Trykt Verbum, Stockholm.
9. jag er vägen och sanningen och livet (3. s. e. påsk), 1-st. med orgel. Trykt Verbum, Stockholm.
10. Himmel och jord (26. s. e. pinse), 1-st. med orgel.  Trykt Verbum, Stockholm.
11. Vi går nu upp til Jerusalio, for 3-st. kor (SAB) a cappella (5.9. 1992).
12. Var inte rädda, for 4-.st. kor med orgel. (16.9. 1992j
13. Din tro har hjälpt dig, 3-st. (SAB) a cappella. (19.9. 1992)
14. Den som finner sitt liv, for 1-st. kor og orgel (23. l. 1994)
15. Sannerligen, om ni inte omvänder er, 1-st. kor og orgel (1.2. 1994).
16. Välsignad är Herren. (1964, rev. 1992) for SAB med blåsere og orgel
17BHjälparen, den heliga Anden (1964, rev. 1992) for SAB og orgel.
Forlag: Nye motetter til revidert utgave av Evangeliespråk på Verbum forlag i Stockholm 1994; samtlige motetter i nytrykk som et samarbeid mellom Norsk Musikforlag og Lyche Musikkforlag 1994.

Op. 26    «Kristus er her».  Kantate ved Det Blå Kors, 50 årsjubileum

Tekst: Th. Hovda.
Komponert: desember 1955-25.4. 1956.
Uroppført: Oslo Domkirke 5.7. 1956.
Durata: 40 min.

Op. 27    «Velsignet er den mann».  Solokantate nr. 1 for bass-solo og orgel (1956)

Tekst: jeremias 17, 7-8.  Komponert: 1956.
Uroppført: 11.4. 1956 i Oslo Domkirke av Karsten Ekornes (bass) og Knut Nystedt (orgel).
Durata: 5 min.
Forlag: NMO 10113, trykt 1988

Op. 28    Music for 10 instruments (1957)

1. For five winds.
2. For five strings.
3. For all ten instruments.
Komponert: 1.7. - 1.8. 1957 i Tanglewood, USA.
Prisbelønnet: Koussevitzky Composition Prize 1957.
Uroppført: 28.3. 1958 i Oslo av medlemmer av Filharmonien og Kringkastingsorkestret.
Durata: 10 min. 30 sek.
Forlag: HL nr. 454, trykt 1963.

Op. 29    Klaverstykker (1958-91)

1. Scherzo (1958)
Forlag: HL nr. 369, trykt 1958.
2. Rondino (1958)
Forlag: HL nr. 370, trykt 1958.
3. 18 klaverarrangementer
Forlag: HL nr. 409, trykt 1960 i Spill og vær glad.  Det lille klaverheftet for barn av Ruth Sommerfeldt Jacobsen.
4. Regndråpeetyde
Komponert: 1962. Forlag: NMO 8678 i samlingen «Scandinavian Aspect», trykt 1971.
5. Little Babe.  Four Christmas Carols for piano
Tilegnet: Cecilie Dechsling. Komponert: 21.10. -14.11. 1983. Durata: 8 min. Forlag: NMO 9531, trykt 1984.
6. «Dette er dagen som Herren har gjort» op. 139.
Utgangsmusikk ved signingsgudstjenesten i Nidarosdomen 23.6. 1991 for piano solo. Forlag: NMO 10547D, trykt 1991.

Op. 30    Third Symphony for recitation, mixed choir and orchestra (1970)

Tekst: Utdrag fra Jobs bok og diktet «Because you made me man» av Odd Medbøe.
Komponert: 1959 - 1969.
Uroppført: 9.4. 1970 Av Filharmonisk Selskaps Orkester under ledelse av Øivin Fjeldstad.
Durata: ca. 18 min.
Forlag: NMI

Op. 31    Suite for fløyte og orkester (1959)

1. Intrata.
2. Ostinato.
3. Scherzo.
4. Passacaglia.
5. Finale.
Tilegnet: Alf Andersen.
Komponert: - 21.11 1959.
Uroppført: 28.4. 1960 av Filharmonisk Selskaps
Orkester under ledelse av Sverre Bruland.
Solist: Alf Andersen.  Fremført på De Nordiske
Musikkdager i København 1962.
Durata: 20 min.
Forlag: NMI

Op. 32    «Klippe du som brast for meg».  Koralpartita nr. 3 for orgel (1959)

Komponert: 16.2. - 3.3. 1959.
Uroppført: 22.3. 1959 i Trefoldighetskirken.
Durata: 8 min 30. sek.
Forlag: NMI

Op. 33    «Vexilla Regis».  Koralpartita nr. 4 for orgel og enstemmig kor (1959)

Komponert: 26.2 - 10.3. 1959.
Uroppført: 22.3. 1959 i 'ftefoldighetskirken.
Durata: 6 min.  Forlag: NMI

Op. 34    Sanger for solostemme og klaver (1959-1964)

1. Voggesong til Siri (1959).Tekst: Jacob Sande.
2a. Spurven (1959).*Tekst: Arnulf Øverland.
2b. Spurven: Orkesterversjon (1962)
3. Juli (1962).Tekst: Torvald Tue.
4. August (1962). Tekst: Idar Handagard
5. November (1962).Tekst: Anders Hovden.
6. jeg vil hjem (1964).
Tekst: Arnulf Øverland.
Durata: ca. 18 min.
Forlag: NMI; * Lyche Musikkforlag.

Op. 35    «Oppløft ditt syn, du kristensjel».  Solokantate nr. 2 for sopran, bass, fløyte, fiolin og orgel (1960)

Tekst: M. B. Landstad (L.R. 772).
Tilegnet: Gjertrud Sand.
Komponert: mars - mai 1960.
Uroppført: 26.6. 1960 ved det Norske Misjonsselskaps
generalforsamling, Vestsiden kirke i Fredrikstad av Gjertrud Sand (sopran), Karsten Ekornes (bass), Bodil Hauge (fiolin), Willy Hovland (fløyte) og Egil Hovland (orgel).
Durata: 13. min. Forlag: NMI

Op. 36    Motus per flauto solo (1961)

Tilegnet: Alf Andersen.
Uroppført: 1961.
Durata: 5 min.
Forlag: NMO 9143, trykt 1979.

Op. 37    «Velt alle dine veie».  Alternatimkantate for kor, solo, fløyte, obo, fiolin og forsamling (1961)

Tilegnet: Rolf Karlsen på 50-års dagen den 26. juni 1961.
Uroppført: 26.6. 1961.
Durata: 11 min.

Op. 38    Gammelkirkelige og nykomponerte Introitus til kirkeåret (1961)

A. Gammelkirkelige introitus.
60 introitussanger til kirkeåret tilrettelagt direkte fra Graduale Romanum.
Forlag: EgHo Noteformidling, Fredrikstad.
B. Nykomponerte introitus.
1. jubilate (Salme 66, 1-3).  Introitus til 3. s. e. påske for blandet kor, solo og orgel. Trykt 1963, HL nr. 472.  Norges Organistforbund, Kantorimusikk nr. 3.
2. Cantate Domino (Syng Herren en ny sang; Salme 98, 1-2).  Introitus for kor og orgel (4. s. e. påske). Til rikskirkesangfesten i Stavanger 1963. Trykt 1970, NMO 8643.
3. Herren er min hyrde (Salme 23).  Tilegnet Glemmen kirkes guttekor. Trykt 1960, HL nr. 410.  Blandet kor nr. 66.
4. La oss glede og fryde oss.  Introitus for 4-st. kor med orgel, eller 1-st. kor med orgel. Trykt 1970, NMO 8655.  Kantorimusikk for barn og ungdom.  Norges Kirkesangforbund.
5. Kom la oss juble.  Norsk og svensk versjon for orgel, kor instrumenter og forsamling.
Tilegnet Hans Olof Stavert och Ung Kyrkomusik.
Trykt 1972, NMO 8759.

Op. 39a    Festival Overture nr. 2 for band (1962)

Bestilling: Carnegie Hall International.
Uroppført: 6.6. 1962 av Yale Wind Symphony ledet av Keith Wilson på Festspillene i Bergen.
Durata: 6 min.
Forlag: NMO

Op. 39b    Festival Overture nr. 2 for symfoniorkester (1962)

(Versjon for symfoniorkester av op.39A)
Uroppført: 15.10. 1962 av Musikkselskapet Harmonien under ledelse av Sverre Bruland.
Durata: 6 min.
Forlag: NMO

Op. 40a    Gloria for kor og messingblåsere (1962/1984)

Op. 40b    Gloria for blandet kor og orgel (1962/1984)

Prisvinner: Norges Kirkesangforbunds komponistkonkurranse 1962.
Uroppfør-t 22.9. 1963 i St. Petri kirke (Stavanger) av Stavanger Motettkor og Glemmen kirkekor.
Revidert: 1979.
Durata: 5 min. 30. sek.
Forlag: NMO 10000, trykt 1984.

Op. 41a    Et norsk Te Deum.  Koralkantate for blandet kor, instrumenter og forsamling (1962)

Koralkantate for blandet kor, instrumenter og forsamling. Besetning: 3 trp i B, 3 trb., 1 tuba, 2 ob., 2 fag. og orgel. (se ellers 41 b)

Op. 41b    Et norsk Te Deum.  Koralkantate for blandet kor, orgel og forsamling (1962)

Tekst: Landstads reviderte salmebok nr. 3 1.
Prisvinner: Norges Kirkesangforbunds komposisjonskonkurranse 1962.  Komponert: 1962.
Uroppført: 22.9. 1963.
Durata: ca. 15 min.
Trykt: korpartitur 1964, HL nr. 487, bl. kor nr. 89.  Utdrag trykt 1963, HL nr. 473 NOF, kantorimusikk.

Op. 42    «The Song of Songs for sopran, fiolin, slagverk og klaver (1963)

Bestilling: Ny Musikk.
Uroppført: Stockholm 30.3. 1963 (Fylkingen) av Erna Skaug (sopran), Ernst Glaser (fiolin), Knut Fjeldhøi (slagverk) og Ole Henrik Moe (klaver).
Durata: 10 min.
Forlag: NMO 9677, trykt 1985.

Op. 43    Lamenti per orchestra (1963)

Komponert: 1. 10. - 28.12. 1963.
Uroppført: 24.4. 1964 av Filharmonisk Selskaps Orkester under ledelse av Øivin Fjeldstad.
Premiert: Ny Musikks komposisjonskonkurranse 1964.
Durata: 13 min.
Forlag: HL 1967.

Op. 44    Magnificat for alt, altfløyte i G og harpe (1963)

Uroppført: 8.3. 1964 på Ny Musikks konsert i Trefoldighetskirken av Vessa Hansen (alt), Maria Montag (harpe) og Ørnulf Gulbrandsen (fløyte).
Durata: 11 min.
Forlag: NMO 8504, trykt 1966.

Op. 45    Cantus I for fløyte og cembalo (1964)

Tilegnet: Rasmus Ringdal.
Komponert: 1964.
Uroppført: 4.2. 1964 av Rasmus Ringdal og Magne Elvestrand.
Durata: 5 min. 30. sek.
Forlag: NMO 8821, trykt 1975.

Op. 46    «Du være lovet Jesus Krist».  Koralkantate for blandet kor, tre trompeter, orgel, strykere og forsamling (1964)

Tilegnet: Margrethe Erikstad og Kristiansand Domkirkes barnekor.
Komponert: 1964.
Uroppført: 4.10. 1964 på den 2. Rikskirkesangfest for barnekor i Kristiansand S.
Durata: 4 min. 30 sek.
Forlag: NMO 8507, trykt 1966.

Op. 47    Varianti per due pianoforti (1964)

Komponert i anledning Nordisk Musikkpedagogisk Unions 7. kongress i Stockholm.
Uroppført: 15.8. 1964 i Stockholm av Hanna Marie Salvesen Weydahl og komponisten.
Durata: 15 min.
Forlag: NMO 8538, trykt 1967.

Op. 48    'Trio for fiolin, cello og klaver (1965)

Bestilling: Den Norske Kammertrio.
Komponert: 1965.
Uroppført: Ringve Museum (Trondheim) den 6.1. 1977 av Helge Stang Aas (fiolin), Sae Nakamo (piano), Morten Hannisdal (cello).
Durata: 12 min. 30 sek.
Forlag: NMI

Op. 49    Litani ved Kristi Fødselsfest for resitasjon, sopransolo, kor, orkester og orgel (1965)

I - II - III.  Kyrie.
IV. Koral, «Gud la vårt hovmod».
V. Det skal komme en gjenløser (sopran og obo). 
VI. Litani.
VII. Resitasjon (obo og vokalise)
VIII. Koral, «Vi ser deg, Herre Jesus».
Tekst: Svein Ellingsen.
Bestilling: Norges Kirkesangforbund.
Uroppført: 27.6. 1965 på rikskirkesangfesten i Trondheim av Oslo Kirkesangforbund og Trondheim Symfoniorkester under ledelse av Egil Hovland.
Revidert: 1971 og 1987.
Durata: 25 min.
Forlag: NMI

Op. 50    Kvintett for blåsere nr. 1 (1965)

Bestilling: Den Norske Blåsekvintett.
Komponert: 4.3 - 23.4. 1965».
Uroppført: 7.9. 1965 i Danmarks radio.
Durata: 14 min. 30 sek.
Forlag: NMO 8537, trykt 1965.»

Op. 51    Salmemelodier for menighetssang (1965-1994)

        Se egen liste bakerst.

Op. 52    Elementa pro organo (1965)

1. Introitus.
2. Improvisasjon
3. Ostinato.
4. Passacaglia.
5. Completorium.
Komponert: 14.6. 1965.
Uroppført: 22.6. 1965 i Trefoldighetskirken av Egil Hovland (orgel), Per Egil Hovland og Kjell Mørk Karlsen (registranter og «orgelpipere»).
Forlag: NMO 8539, trykt 1968.

Op. 53    21 inngangssanger for menighet, kor og orgel (1968-1969)

1. Fryd deg storlig
2. Fra Betlehem
3. Et barn er oss født
4. Den som mister livet
5. I Jesu navn
6. Det folk som vandrer/ Folkeslag skal søke ditt lys
7. Han er avglansen av Guds herlighet
8. Menneskesønnen
9. jomfruen 10. Kristus ble lydig 1 1. Guds brød
12. Kristus er oppstanden
13. Ditt rike står
14. Du sender ut din Ånd
15. Hvor fagre er deres føtter
16. Hvor elskelig din bolig er
17. Herre, vår Gud
18. Min sjel, lov Herren
19. Landet har gitt sin grøde
20. Guds tjenere
21. Menneskesønnen skal komme
Bestilling: Liturgikommisjonen.
Komponert: aug. 1968 - mai 1969.
Forlag: Andaktbokselskapet, trykt 1969 i koralhefte til En prøveordning for høymessen i den Norske Kirke,- NMO 8932, trykt 1976 i Introitus med menighetsomkved. 29 utvalgte introitussanger; trykt hos Wilhelm Hansen 1976 i dansk utgave ved Axel Madsen: Introitus- og ordinarie-sanger,- trykt på Verbum, Stockholm 1976: Gudstjånesteordning f6r Svenska Kyrkan. 1976 års alternativ til den svenska Kyrkohandboken.

Op. 54a    Fanfare and Choral for band (1966)

Bestilling: St. Olaf College Band i anledning orkestrets besøk i Norge i juni 1966.
Komponert: 10.1. - 17.3. 1966.
Durata: 8 min.
Forlag: NMO.

Op. 54b    Fanfare og koral for symfoniorkester (1967)

(Versjon for symfoniorkester av op. 54a)
Komponert: 10.1 - 17.3 1966.  Instrumentert og omarbeidet for symfoniorkester januar - mai 1967.
Uroppført: 6.6. 1967 av Filharmonisk Selskaps Orkester under ledelse av Øivind Fjeldstad ved Festspillene i Bergen.
Durata: 8 min.
Forlag: NMO 8613, trykt 1968.

Op. 54c    Fanfare og koral.  Kort versjon for fire trompeter og fire tromboner (1995)

Op. 55    «Rorate».  Introitus, Kyrie og Alleluja for konserternde orgel,   kammerorkester, fem sopraner og lydbånd (1967)

1. Introitus.
2. Kyrie.
3. Alleiuja.
Komponert: 1966 - 67.
Uroppf ørt: NRK julen 1974 med Kringkastingsorkestret under ledelse av Sverre Bruland og med Harald Herresthal som solist.
Durata: 24 min.
Forlag: NMO 9318, trykt 1981.

Op. 56    «Herre Gud, ditt dyre navn og ære».  Koralpartita nr. 5 for orgel (1967)

Bestilling: til innvielsen av kororglet i Coventrykatedralen.
Komponert: 10.1. - 17.1. 1967.
Uroppført: 22.1. 1967 av Magne Elvestrand.
Forlag: NMO 8527, trykt 1967.

Op. 57    «Guds Sønn steg ned å tjene».  Koralkantate for blandet kor og strykere.

Tekst: Jonas Dahl.
Tilegnet: Glemmen kirkes barnekor.
Komponert: 1967.
Uroppført: 19.3. 1967.
Forlag: NMI

Op. 58    «How long, o Lord».  Motett for blandet kor (1967)

Engelsk tekst: fra Salme 13.
Tilegnet: Kjell Bondevik.
Komponert: november 1967.
Uroppført: 24.5. 1968 på festspillene i Bergen av Musikklinjens kor på Lærerskolen under ledelse av Gunnar Sævig.
Forlag: Walton Music Corporation (New York), trykt 1968.

Op. 59    Missa Vigilate for kor, barytonsolo, sopransolo, dansere, orgel og lydbånd (1967)

1. Preludium.
2. Introitus.
3. Kyrie.
4. Evangelium.
Uroppført: 14.10. 1967 på en eksperimentgudstjeneste i Torshov kirke.
Durata: 20 min.
Forlag: NMO 8605, trykt 1971.
Svensk tekstversjon: NMO 8605B.

Op. 60    Uppståndelsesmässa for kor, 3 trompeter, 3 basuner, 2 orgler og menighet (1968)

1. Introitus.
2. Kyrie.
3. Gloria med Laudamus (Olov Hartman).
4. Motett etter evangeliet, «Varen icke förskräckta.
5. Sanctus.
6. Agnus Dei.
7. Communio.
8. Benedicamus.
Bestilling: Domkirken i Uppsala, Sverige.
Komponert: 15.2. - 8.3. 1968.
Uroppført: Påskenatt 1968 i domkirken i Uppsala.
Durata: 16 min.
Forlag: NMO 8675, trykt 1971.

Op. 61    «Lilja» - ord om kjærleik frå Høgsången for resitasjon og orkester (1968)

Bestilling: NRK. 
Komponert: 1968.
Uroppført: NRK, 1. påskedag 1969.
Durata: 16 min.
Forlag: NMI

Op. 62    «Regn».  En barnevise med musikk og dans for barnekor, 2 fioliner, klaver og slaginstrumenter. (1968)

Bestilling: Sveriges Rikskonserter.
Tekst: Sigbjørn Obstfelder.
Komponert: 1968.
Durata: 7 min. 30 sek.
Forlag: NMI

Op. 63A    «Se, jeg gjør alle ting nye».  Et liturgisk julespill for 3 kirkespifiere (taleroller), sopransolo, 1-st. barnekor, orgel, obo, lydbånd og menighetssang (1968)

1. Gloria med Laudamus.
2. Kyrie.
3. Benedicamus.
4. Salme. «Din fødsel, Herre Jesus» (Svein Ellingsen).
5. Toccata for orgel med lydbånd.
Tilegnet: biskop Per Lønning.
Komponert: 1968.
Forlag: NMI

Op. 63B    «Et barn er oss født» Et liturgisk julespill for tre tale-roller, sopransolo, barnekor, obo, lydbånd, orgel og forsamling.  (Revisjon av julespillet «Se, jeg gjør alle ting nye»)

1. Gloria med Laudamus.
2. Kyrie.
3. Benedicamus.
4. Salme. «Din fødsel, Herre Jesus» (Svein Ellingsen).
5. Toccata for orgel.
Revidert: 26.11. 1971.
Uroppført: 19.12. 1971 i Glemmen kirke.
Forlag: NMI

Op. 64    Variasjoner for obo og klaver (1969)

1. Monolog.
2. Karusell.
3. Klangdråpenes trippeldans.
4. Fabel.
5. Med et langt bein og et kort bein.
Tilegnet: Per Egil Hovland.
Bestilling: Rikskonsertene.
Komponert: 23.12. 1968 - 7.1. 1969.
Uroppført: på rikskonsertturné av Erik Niord Larsen og
komponisten.
Durata: 10 min. 30 sek.
Forlag: NMO 8676, trykt 1971.

Op. 65    Rapsodi 69 for orkester (1969)

1. Sinfonia I.
2. Pastiche.
3. Fragments.
4. Sinfonia II (Dona Nobis Pacem).
Komponert: 20.1 1969 - 28.2 1969.
Uroppført: 3. oktober 1969 av Filharmonisk Selskaps Orkester under ledelse av Øivin Fjeldstad. 
Premiert: Oslo Filharmonisk Selskaps komposisjonskonkurranse i anledning 50-årsjubileet.  Durata: 13 min.
Forlag: NMO 8668, trykt 1971.

Op. 66A    «Tacksamhetens Mässa» for liturg, kor, orgel, blåsere og meniget (1969) Musik til söndagsgudstjånst 14. s. e. Tref. för forsamling, liturg, kör, orgel och messingblåsare.

1. Toccata (trykt NMO)
2. Introitus (trykt NMO)
3. Laudamus (trykt i svensk salmebok som nr. 697:8)
4. Motett (trykt NMO, se Missa Verbi).
Bestilling: 1968 års Kyrkohandbokskomité v/ Harald G6ranson.
Komponert: - 2.8.1969.
Uroppført: september 1969.

Op. 66B    Familjegudstjånstens Laudamus, Måne och sol (1974) Musik til Familjegudstjänst

Op. 67    4 Interludier til «Missa Vigilate» for orgel (1970)

1. De Profundis (Fra det dype roper jeg).
2. Cogitationes Pacis (Fredstanker - ikke til ulykke).
3. Kyrie eleison.
4. Aperi nobis, Domine (Herre, lukk opp for oss).
Komponert: oktober 1969 - februar 1970.
Uroppført: 2 satser 24.10. 1969 i Engelbrektskyrkan,
Stockholm.  Hele verket 3.2. 1970 i NRK. 
Durata: 13 min.
Forlag: NMO 8823, trykt 1975.

Op. 68    Introitus-sånger for 1968 års Kyrkohandbokskommitté Musik till försöksverksamheten.  Musiken till söndagsgudstjänst. (1971)

1. Hosianna Davids son (1970)
2. Ur djopen ropar jag (1970)
3. Ett barn år oss f(5dt (1970)
4. Stå upp var lj us ( 1971
5. Se Guds Lamm (1969)
6. Kristus år sannerligen uppstånden (1968)
7. Du sånder ut din ande (1971)
8. Guds tjånare skall se Hans ansikte (1971)
9. Månniskosonen (1971)
10. Kom och se vad Gud har gjort (1971)
11. Håj jubel till Herren (1 969)
12. Sånd ditt ljus och din sanning I (1967)
13. Sånd ditt ljus och din sanning 11 (1971)
Tilegnet: Harald Göransson.
Bestilling: 1968 års Kyrkohandbokskomite.
Komponert: 1968 -juli 1971.
Forlag: Verbum (Stockholm), trykt 1971; Verbum (Stockholm) i Gudstjånstordning f6r Svenska kyrkan: Intoitus med F6rsamlingsomkvåde av Egil Hovland, trykt 1976; NMO 8932, norsk versjon trykt 1976 i Introitus med menighetsomkved. 29 utvalgte introitussanger.

Op. 69    «Fra mørke til lys». Musikk til hørespill av Erling Stordal for orkester, sopran og orgel.

Op. 70    Allehelgensmesse for sopransolo, kor, orgel, blåsere, liturg og menighet (1970)

1. Inngangsprosesjon med prosesjonshymne, «O store Gud, vi lover deg» (M.  B. Landstad).
2. Introitus «Rop høyt av glede».
3. Syndsbekjennelse og nådetilsagn.
4. Kyrie.
5. Gloria.
6. Laudamus.
7. Kollektbønn.
8. Epistel.
9. Salme, «For alle helgner» (W.  W. Howl Johannes Smemo)
9. Evangelium.
10. Salme, «Hen over jord et pilgrimstog» Uohan Halmrast).
11. Kirkebønn.
12. Sursum Corda og Prefatio.
13. Sanctus.
14. Agnus Dei
15. Nattverdsang, «Se, Guds bolig er blant oss».
16. Takkekollekt.
17. Benedicamus.
18. Velsignelse og utsendelse.
Ordning og tekster: Olaf Hillestad.
Bestilling: Forum Experimentale med støtte av Nordisk Kulturråd.
Tilegnet: Guri og Alex Jjohnson.
Uroppført: 1. 11. 1970 i Hamar Domkirke.
Durata: 22 min.
Forlag: NMO 8695, trykt 1971.

Op. 71A    «Den vakreste rosen». Betraktninger i toner, bilder og ord over et eventyr av H. C.Andersen og julesangen «Maria gikk i torneskog» for resitasjon, 4 sopraner, orgel og orkester (1970)

1. Preludium
2. Resitasjon.
3. Koral I, «Maria gikk i torneskog».
4. Resitasjon.
5. Koral II, «Hva bar Maria ved sitt bryst?»
6. Interludium for orgel.
7. Koral III, «Av tornene skjøt roser frem».
8. Resitasjon.
9. Epilog.
Tilegnet: Elsa og Ragnar Røgeberg.
Bestilling: NRK - Norsk fjernsyn.
Komponert: 1970, revidert 1974.
Uroppført: 24.12. 1970 i Norsk fjernsyn.
Durata: ca. 20 min.
Forlag: NMI (orkesterversjon).

Op. 71B    «Den vakreste rosen». Betraktninger i toner, bilder og ord over et eventyr av H. C. Andersen og julesangen «Maria gikk i torneskog» for resitasjon, damekor (SSAA), fløyte (også altfløyte i G), obo (også engelsk horn), piano, orgel og synthesizer. (1993)

Transkripsjon av op. 71A for resitasjon, damekor (SSAA), fløyte (også altfløyte i G), obo (også engelsk horn, piano orgel og synthesizer.
Arrangert: 6.9 - 24.9. 1993.
Durata: ca. 20 min.
Forlag: NMO, trykt 1994.

Op. 72    Ordinarie-sånger for 1968 års Kyrkohandbokskommitté (1971)

Kyrie I (1971)
Kyrie II «Herre, du blev vår broder» i litaniform (1971)
Laudamus IA «Vi prisar dig» (Olov Hartman)
Laudamus IB (Hartman)
Laudamus II (kortere form)
Laudamus IIIA (kortere form) (1971)
Laudamus IIIB (lengre form) (1971)
Laudamus IVA fastetiden)
Laudamus IVB (Hartman) Helig, helig Guds Lamm (1971)
Bestilling: 1968 års Kyrkohandbokskommité.
Komponert: ~ mai 1971.
Forlag: Verbum, Stockholm, trykt 1971.

Op. 73    Missa brevis for kor, orgel, liturg og menighet (1971)

1. Introitus «Løft jubelrop til Herren».
2. Bønn. 3. Kyrie.
4. Gloria med Te Deum, «O store Gud vi lover deg».
5. Tekstlesning.
6. Preken.
7. Trosbekjennelses-salme, «Vi tror på Gud, han er vår far» (Olaf Hillestad).
8. Kirkebønn og Fader Vår.
9. Benedicamus (La oss prise Herren).
10. Velsignelse.
11. Slutningssalme, «Jesus, vi vil tjene» (Per Lønning).
Tilegnet: Ulrich Teuber.
Tekstordning og bønner: Olaf Hillestad.
Uroppført: Glemmen kirkes barnekor på Danmarkstur i 1971.
Forlag: NMO 8696, trykt 1972.

Op. 74    «Saul!» Motett for resitasjon, blandet kor og orgel (1971)

Bestilling: Norges Kirkesangforbund.
Tilegnet: Olaf Hillestad.
Komponert: april 1974.  Uroppførelse: 26.9. 1971 i
Alesund kirke.
Forlag: NMO 8754, trykt 1972 i serien Musica Sacra, vokalmusikk nr. 11.

Op. 75    «Langfredag». Liturgisk pasjonsspill for kor, taleroller og orgel (1972)

1. Lamento for fløyte solo.
2. Prosesjonshymne «Kross du sterke» (Venantius
Fortunatus / Ragnhild Foss). 3. Kyrie.
4. Salme.  I motgangstid: «Vær sterk min sjel» (Svein Ellingsen).
5. Guds lam.
6. Tårnhøye bølger går U. M. Neale/Dagfinn Zwilgmeyer).
Tilegnet: Kitty og Karl Hafstad
Komponert: mars 1972.
Uroppført: 30.3. 1972 i Grefsen kirke.
Durata: 25 min. 30 sek.
Forlag: NMO 8764, trykt 1973.

Op. 76    Konsert for trombone og orkester (tre satser) (1972)

Bestilling: Harmoniens orkester og Per A. Brevig.
Tilegnet: Gordon Johnsen.
Komponert: 20.4 - 9.8. 1972.
Uroppført: 7.9. 1972 av Harmoniens Orkester under ledelse av Karsten Andersen med Per A. Brevig som solist.
Durata: 18 min 30 sek.
Forlag: NMO 8802, partitur trykt 1978; NMO 9243,
klaveruttog trykt 1980.

Op. 77    «Brunnen». Kirkeopera til tekst av Bengt V. Wall (1972)

Norsk oversettelse: Eyvind Skeie.
Bestilling: Stockholms kyrkoopera.
Besetning: Fløyte, orgel, slagverk, sangsolister, talekor, ballett, lydbånd.
Komponert: 15.8. 1971 - 19.12. 1972.
Uroppført: 17.3. 1981 av Statens balletthøgskole og Norges musikkhøgskole.
Durata: 70 min.
Forlag: NMI

Op. 78    Missa Verbi for blandet kor, blåsere, orgel, liturg og menighet (1973)

1. Intrata.
2. Inngangssalme, «Lukk opp kirkens dører!» (Olaf Hillestad).
3.Inngangsbønn.
4. Kyrie.
5. Gloria - Laudamus.
6. Inngangsord og kollektbønn.  Korsvar: «O Herre Gud».
7. Epistel.
8. Graduale, «Hvor elskelig din bolig er».
9. Evangelium med menighetssvar.
10. Preken.
11. Motett, «Kom til meg».
12. Trosbekjennelsessalme, «Vi tro på Gud, som himmel, jord» Uohannes Smemo).
13. Syndsbekjennelse med avløsning.
14. Lovsalme, «Stem opp en lovsang» (G.  Tersteegen/M.B. Landstad).
15. Velsignelsen.
16. Postludium = Intrata.  Bønner: Karl Hafstad.
Tilegnet: Ingunn og Per Lønning.
Bestilling: Norges Kirkesangforbund til den 8. Rikskirkesangfest.
Komponert: - 20.2. 1973.
Uroppført: 22.9. 1973 i Fredrikstad Domkirke av Borg Kantori,  Glemmen kirkes barnekor, Blåsere fra Forsvarets Musikkorps Østlandet, Per Lønning (liturg), Asbjørn Myrås (orgel) og Egil Hovland (dirigent).
Forlag: NMO 8855, trykt 1974.

Op. 79    «Job». Suite nr. 2 for orgel (1973)

1. Prolog.
2. Passacaglia.
3. Lamento.
4. Improvisata.
5. Responsorium I.
6. Responsorium Il.
7. Hymne.
Bestilling: Komitéen for samordning av arrangementer i forbindelse med 1 1 00-års minnet for Rikssamlingen i Norge.
Uroppført: 8.5. 1973 i Gjøvik kirke av Egil Hovland (orgel), Claes Gill (resitasjon).
Teksthefte med utdrag av Jobs bok: Karl Hafstad.
Forlag: NMO 8820, trykt 1975.

Op. 80    Missa Misericordiae For blandet kor a cappella (1973)

1. Kyrie.
2. Gloria.
3. Sanctus.
4. Agnus Dei.
Bestilling: Finlands Svenska Kyrkosångf6rbund med støtte fra Nomus.
Komponert: 25.10.-7.12. 1973.
Uroppført 13.10. 1974 av Nordstrand kirkekor under ledelse av Terje Kvam.
Forlag: NMO 885, trykt 1975.

Op. 81    Konsert for fiolin og orkester (1974)

Tilegnet: Tore (Hovland).
Komponert: mars 1974 - 20.9. 1974.
Uroppført: 5.11. 1974 av Fredrikstad Byorkester under ledelse av Arne Novang og med Frantisek Veselka som solist.
Durata: 20 min.
Forlag: NMO 9073A, trykt 1977.

Op. 82    «Kyrkans eviga lovsang». Kantate i 9 deler for 3 kor, 2 horn, 2 tromboner, tuba, rørklokker og orgel. (1974)

Bestilling: Riksförbundet Svensk Kyrkomusik (RISK) til Rikskyrkosångshögtiderna 1975.
Tekst: Esaias (kap. 53, 57, 58, 59) og Eva Norberg Hagbergs salme, «Varen så til sinnes som Kristus Jesus var».
Komponert: august 1974 - 12.12. 1974.
Uroppført: Karlstad 15. juni 1975.
Durata: ca. 20 min.
Forlag: NMO 8951, trykt 1976.

Op. 83    Cantus II. Variasjoner over en fransk Noël for sopranblokkfløyte og klaver (1975)

Tilegnet: Per Egil Hovland og Milena Dratvova.
Komponert: 26.12. 1974-11.1. 1975.
Uroppført: Oslo 13.4. 1975 av Per Egil Hovland
(blokkfløyte) og Milena Dratvova (klaver).
Durata: ca. 8 min.
Forlag: NMO 8897, trykt 1976.

Op. 84    Noël-variasjoner for orkester (1975)

Bestilling: Stavanger Symfoniorkester i anl. Stavanger byjubileum 1975.
Komponert: 12.2. 1975-5.5. 1975.
Uroppført: 18.6. 1975 av Stavanger symfoniorkester
under ledelse av Bjørn Woll.
Forlag: NMI

Op. 85    I dag. Musik för kör, instrument och församlingssång (1974)

1. I dag om ni får höra Guds røst.  Introitus.
2. Lova Herren, min sjel.  Introitus.
3. En solig vårdag (Hallqvist)
4. Ekon (Eva Norberg Hagberg)
5. Sörj för mig, o Fader kär (diskantstemme)
6. I himmelen (orgelsats og diskant)
Tilegnet: Kjell Bengtsson och Rolf Larsson.
Komponert: 5.8-11.8. 1974 på Ung kyrkomusiks kurs i Ransäter.
Forlag: Wessmans Musikf45rlag 7509, trykt 1975.

Op. 86    Diskanter, hefte 1 (1976)

Det folk som frægt vil vera
Du ber oss til ditt alterbord
Guds Sønn er kommet til oss ned
Halleluja, jeg har min Jesus funnet
Hen over jord et pilgrimstog
Herre Gud, ditt dyre navn
Hill deg, Frelser og forsoner
Jesus fra Nasaret
Kristus er verdens lys
Lukk opp kirkens dører
Måne og sol
Nu la oss takke Gud
Å, Gud vårt vern
O store Gud, vi lover deg
Påskemorgen slukker sorgen
Sørg, O kjære Fader du
Forlag: NMO 8931, trykt 1976.

Op. 87    Motetter (1975-)

Nr. 1. «Se. dager kommer» for 6-st. barnekor (22.1. 1975).
Tilegnet: Oddgeir Hæreid og Glemmen kirkes barnekor
Komponert: januar 1975.
Uroppført: 22.6. 1975 i Bodø domkirke av Glemmen kirkes barnekor.
Durata: 6 min.
Forlag: NMO 8896, trykt 1976.
Nr. 2. «Laudate Dominum» for 3-4-st. barnekor 15. 1. 1976).
Bestilling: NRK i anl. den nordiske barnekorkonkurranse i Bergen 1976. 
Durata: 2 min.
Komponert: januar 1976.
Uroppført: Bergen 29.5. 1976.
Forlag: NMO 8927, trykt 1976.
Nr. 3. «Bli hos oss» for 4-5-st. bl. kor og orgel.
Tekst: Luk. 24, 29. jona 2, 3 - 10.
Tilegnet: Christian Svanholm.
Bestilling: Stavanger Domkor og Norsk Kulturråd.
Komponert: 27.12. - 30.12 1978.
Forlag: NMO 9174, trykt 1979; Walton Music Corporation 1981 («Be with us»)
Nr. 4. «O come, let us sing» for like stemmer a cappella (SSAA).
Tekst: Salme 95, 1,3,6,7,
Tilegnet: Glemmen Ungdomskantori til Østerriketuren.
Durata: 2 min.
Forlag: NMO.
Nr. 5. «Return my soul» for bl. kor a cappella.
Tekst: Salme 116,7,5,8,3,4.
Durata: 6 min.
Bestilling: Frederick A. Schmidt and The church Choir from Bethel Lutheran Church in Madison, Wisconsin, USA til turné i Norden, juni 1986.
Komponert: 5.1. - 14.1. 1986.
Forlag: NMO 9738, trykt 1986.
Nr. 6. «Bow down thine ear, o Lord» for like stemmer (SSA).
Tekst: Salme,86, 1-5.  Tid: ca. 5 min.
Tilegnet: Vigdis Djupang og Glemmen ungdomskantori.
Komponert: 4.7. - 18.7. 1990.
Uroppført: 18. 1 1. 1990 i Fredrikstad domkirke av Glemmen Ungdomskantori, ledet av Vigdis Djupang.  Forlag: NMO.
Nr. 7. «Når jeg ser din himmel» for like stemmer.
Tekst: Salme 8, 4-10.
Bestilling: Norges Barne- og Ungdomskorforbund til barne og ungdomskorfestivalen i Fredrikstad 1993.
Komponert: 8.11. - 16.11. 1992.
Durata: 7 min.
Forlag: NMO 10591, trykt 1992.
Nr. 8 «We will tell to the coming generation» for like stemmer og klaver.
Tekst: Salme 78, 4-7.
Tilegnet: Ole Krøtøe.
Uroppført: 11. 10. 1994 av Glemmen Ungdomskantori og NRK's jentekor under ledelse av Vigdis Djupang med komponisten ved klaveret.
Komponert: 26.8. - 12.9. 1994.
Nr.9 «I det mörka landet» För diskantkör (SSA) och klaver (1996)

Op. 88    Liturgisk musikk for menighet og orgel. Den nye høymessen (1975-1990)

Liturgisk musikk for de lutherske kirker i Amerika.  Te
Deum, alternative setting s. 102 i Contemporary Worship 5, Service of the World. Forlag: Augsburg Publishing House, Minneapolis, Minnesota, trykt 1972.
Den nye høymessen: Kyrie, Gloria m/ Laudamus (fra Missa Verbi), Nicenum,» Sanctus, Agnus Dei, Salutasjon, «Gud være lovet, halleluja».  Litaniet.  Prefasjonsdialogen, Menighetssvar til kirkebønn i familiegudstjeneste.  Menighetssvar til johannesordningen.  Menighetssvar til påskelovsang.
Påbegynt: januar 1975.
Forlag: Verbum, trykt 1977 i Ny liturgisk musikk, Norsk Kantoribok (1990-), I den natt (1993).

Op. 89    I Soluppgången. Musik för kör, instrument och församlingssång (1975)

1. I soluppgången
2. jag vil lova Herren
3. Den kung vi våntar
4. Simeons lovsång
5. Låt barnen komma til mig
6. Han gick den svåra vågen
7. Jesus år min allra båsta vån
Tilegnet: Oscar Johansson och Sven Wessman.
Komponert: 4.8.-10.8. 1975 på Ung Kyrkomusiks kurs på Geijerskolan, Ransåter. Forlag: Wessman 1975.

Op. 90    «Gelobt sei Gott im Hchsten Thron». Koralpartita nr. 6 for orgel (1975)

Tilegnet: Laura og Jens Bugge Olsen.
Uroppført: 5.10. 1975 i Våler kirke i Østfold av
komponisten på det gamle orgelet, bygget av Niels Samuelsen Dæli (1749-1822), restaurert 1975 av Ernst junker.
Tid: 10 min. Forlag: NMO 8990, trykt 1976.

Op. 91    Konsert for klaver og orkester (1977) (med koralen «Vi stemmer i en frydesang ). Verket har seks satser som bygger på følgende Bibeltekster:

1. Salme 1, 1-3.
2. Salme 130, 1-3.
3. Salme 43, 3-4.
4. Salme 134, 1-2.
5. Salme 84, 1 la og 73,2 5.
6. Salme 103, 1-5.
Bestilling: Filharmonisk Selskaps Orkester.
Komponert: 9.2. 1976 - 30.7. 1977.
Uroppført: 1. 12. 1977 av Filharmonisk Selskaps Orkester under ledelse av Okko Kamu med Eva Knardahl som solist.
Durata: ca. 27 min.
Forlag: NMI

Op. 92    Diskanter, hefte 2 (1976)

Deilig er jorden
Dina hånder
Din fødsel, Herre Jesus
Du sender ut din Ande
Du sender ut din Ånd
Du være lovet, Jesus Krist
Eit barn er oss født
Herre, samle nå oss alle
Himmelske Far
Intet er vårt
Jeg er så glad hver julekveld
Kimer, I klokker
Krist stod opp av døde
Milde Jesus
O nådens sol
Rop det ut
Salme 24
Simeons lovsang
Vi stemmer i en frydesang
Vi tror på Gud
Forlag: NMO 8978, trykt 1976.

Op. 93    Någon. Musik för kör, instrument och församling (1976)

1. Någon
2. Marias lovsång
3. En okänd vårld
4. Jesus vår herde
5. Franciskuspsalm
6. Lova Gud i himmelshbjd
Tilegnet: Margareta Bonander.
Komponert: 2.8.- 8.8. 1976 på Ung Kyrkomusiks kurs på Geijerskolan.
Forlag: Wessman 1976.

Op. 94    «Syng ut i fryd». Bearbeidelser og arrangementer for kor (1976-)

1. «Dag over Norge» for 4-st. bl. kor a capella. Forlag: HL nr. 208, blandet kor nr. 13, trykt 1951.
2. «Kling no, klokka».  Norsk folketone i bearbeidelse for tre like stemmer. Forlag: HL i Kvinnekor nr. 23, trykt 1961.
3. «Till natt det atter lider» (Cruger), sats for 1-st. kor, to blokkfløyter eller fioliner. Forlag: Verbum, Stockholm, trykt 1964 i Koralmusik III.
4. «Lover Gud i himmelkor». 4 julemelodier for enstemmig kor og orgel. for en-st. kor, 2 blokkfløyter og orgel.
1. Lover Gud i himmelkor
2. Maria gikk i torneskog
3. O jesulill min
4. Det kimer nå til julefest
Forlag: HL nr. 518, trykt 1965.
5. «Nu la oss takke Gud» for kor, messingblåsere og orgel. Forlag: NMO 5503, trykt 1965.
6. «Adeste fideles» (A, kom la oss følge stjernen) for bl. kor. Forlag: NMO 8555, trykt 1966.
7. «Slukt er dagens lyse flammer» for 3-st. kor (SAB). Forlag: HL nr. 540, Kantorimusikk nr. 38, trykt 1967.
8. «Av høyheten opprunnen er».  Liten julekantate for bl. kor., 2 oboer og orgel. Forlag: NMO 8532, trykt 1967; særtrykk av koralen for bl. kor som NMO 8532a.
9. «På jorden fred og glede». julesang (folketone fre Selje) for orgel, 2 blokkfløyter og 1-st. kor. Tekst: Hans Buvarp. Forlag: NMO 8531, trykt 1967.
10. «Herre Gud Fader, stor i makt og ære». Konfirmasjonssalme (Kari Hovland).  Sats for to altblokkfløyter, cello og sang. Forlag: Cappelen, trykt 1969 i Folkeskolens sangbok III av Hulaas, Nordal og Stordal.
11. «Gud har fra evighet givet sin Sønn». Alternatim-satser for kor, instrumenter og menighet. Forlag: NMO 8634, trykt 1969.
12. «Å Gud vår hjelp i farne år» for bl. kor. Forlag: NMO 8573, trykt 1971.
13. «I himmelen» (Alle helgens dag) for sopran, 2-st. barnekor og orgel. Forlag: HL nr. 701, trykt 1972
14. «Syng ut i fryd». Forlag: NMO 9168, trykt 1979.
1. juleaften, du er skjønn (1976)
2. Barn Jesus i en krybbe lå (1976)
3. Alle vender augo sine (1976)
4. jeg ser deg, o Guds lam å stå (1977)
5. Jesus din søte forening (1978)
6. Sjung Amen (1978) -
7. No livnar det i lundar (1978)
8. Vi stemmer i en frydesang (1978)
15. «Deg være ære» fra Håndels oratorium Judas Mackabeus for bl. kor. Forlag: NMO 9265, trykt 1981.
16. Bach: Aria fra pinsekantate for like stemmer.
17. Buxtehude: Alles was ihr tut.  Korsats arrangert for like stemmer.
18. Diverse arrangementer av sanger og salmer.
«Tårnhøye bølger går» for bl. kor og solo (1985), trykt NMO.
«Hvem skal vi gå til» for bl. kor og solo (1985), trykt NMO.
«Kom, kom og hør et gledens ord» («Amazing Grace), NMO 9826, trykt 1986.
«Karin Boyes aftonb6n» for bl. kor a cappella. (1989).  Forlag: NMO 10397, trykt 1990; trykt 1990 i Frikyrkliga studief.
«En okånd vårld» for bl. kor, trykt 1990 i Frikyrkliga studief6rb.
«Mary's boy child» (Lang tid tilbake) for 1-st. kor, fiolin og klaver. (1989)
«Det finnes en dyrebar rose» for sang, fiolin og piano. (1989).
«Sov søtt, små lam» (1981) for 2 korgrupper (SA), fløyte og klaver (1991), tilegnet Minores, trykt NMO.
«Folkefrelsar til oss kom», 2 korsatser (SAB) til vers 2,4, og 6 for voksenkoret (1991). «Den stunda i Getsemane».  Salme for sang/kor og instrument.
Forlag: Verbum, Oslo 1987.
«Når vi deler det brød» (negro spiritual), for bl. kor.
Forlag: NOMO 10101, trykt 1988.
19. Vi ser deg, Herre Jesus/ We see you, dear Lord Jesus (Ellingsen for kor og orgel (1993). Engelsk oversettelse: Hedwig T. Durnbaugh. Tilegnet: Philip og Carolyn Brunelle. Durata: 3 min., 30. sek.
20.  Arr, egne melodier (1997)
for blandet kor a cappella:
Han söker det bortsprungna fåret
En dag skall Herrens skapardrömmar
Som ett sandkorn i en öken
Var stark, min själ
Jordens Gud (svensk, norsk, engelsk tekst)
For bl. kor, piano/orgel og fløyte:
På vägarna ute i världen

Op. 95    Tombeau de Bach. Suite for stort orkester (1978)

1. Entrée
2. Rondeau.
3. Air.
4. Gavotte.
5. Menuett.
6. Gigue.
7. Sortie.
Bestilling: Ungdomssymfonikerne.
Tilegnet: Karsten Andersen.
Komponert: 15.10 1977 - 6.6 1978.
Uroppført: 16.8. 1978 av Ungdomssymfonikerne på Elverum under ledelse av Karsten Andersen.
Durata: ca. 19 min.
Forlag: NMO 9305, trykt 1979.

Op. 96    Verk for trombone og klaver (ikke påbegynt)

Op. 97    Cantus IV for brasskvintett (1979) (med koralen «Varen så til sinnes» fra Kyrkans Eviga Lovsång).

Bestilling: Filharmoniens brassensemble i Stockholm.
Komponert: 29.6. - 19.7. 1979.
Uroppført: Bergen i september 1979.
Durata: ca. 9 min.
Forlag: NMO 9350, trykt 1981.

Op. 98    Diskanter, hefte 3 (1977)

1. Din fred skal aldri vike (Ellingsen)
2. Fylt av glede (Ellingsen)
3. Kristus, du er alt mitt håp (Ellingsen)
4. Kved opp, Guds folk (Blix)
5. Min Jesus, la mitt hjerte få (B.  Chr.  Lund)
6. Den dag du gav oss (Smemo)
7. Hellig, hellig, hellig (G. Jensen)
8. Eg vil vår Herre prise (Ørjavik)
9. Takk, Gud (Liv Nordhaug)
10. Guds herlighet (Britt G. Hallqvist)
11. Hosianna
12. Himmelske Fader du har skapt oss (Hillestad)
13. Din rikssak (Reichelt)
14. Nattverdlovprisning (Allehelgensmessen)
Komponert: - september 1977
Forlag: NMO 9081, trykt 1977.

Op. 99    «Hosianna». Musik för kör, instrument och församlingssång (1977)

1. Som ett sandkorn (Hallqvist).
2. Hosianna, Davids sonl
3. Och dock år han en konung (Hallqvist@
4. Klagovisa (Hallqvist)
5. Gå varsomt (Hallqvist)
6. Av Gud (Matt. 10:22)
7. Guds hårlighet (Hallqvist)
8. Ps. 24, jorden år Herrens.  Svensk versjon (1977).
Komponert: 2.8. - 7.8. 1977 ved Ung Kyrkomusiks kurs på Geijerskolan i Ransåter. Forlag: Wessman 1977.

Op. 100    Nyttårsklokkene for 3 like stemmer, resitasjon, orgel, harpe og el-bass («For Alice») (1977)

Tekst: Alfred Lord Tennison/Odd Grythe.
Besetning: 3 like stemmer, resitasjon, orgel, harpe, el-bass.
Bestilling: NRK-Fjernsynet.
Uroppført: 31.12 1978 i NRK-TV
Tid: 4 min. 30 sek.

Op. 101,1    «Gud synes om deg». Gudstjeneste for små og store barn (1978)

1. Gud venter på deg (1978).
2. Bevegelsessang: Takk, du gode Gud (1978).
3. Alle har hast (Hallqvist/O.  Hillestad 1977)
4. Bønn.
5. Måne og sol (1974).
6. Preken.
7. Sang til pantomime: Det kommer en stakkar pa veien (Hallqvist 1978).
8. Vi går med Gud.
9. Gud synes om deg (1978).
Tekstordning: Britt G. Hallqvist (til norsk: Inger Hagerup, Olaf Hillestad, Svein Ellingsen)
Bestilling: Norges Kirkesangforbund.
Urfremført: Rikskirkesangfesten for barnekor 10. - 11. juni 1978 i Trondheim.
Forlag: NMO 9112, trykt 1978.

Op. 101,2    «Han lever idag». Gudstjeneste for små og store barn (1979)

1. Gud venter på deg.
2. Det fins millioner av stjerner (1979).
3. Alle har hast (1977).
4. Kirkebønn.
5. Måne og sol (1974).
6. Sang til pantomime, «Hvor skal kvinnene gå».
7. Se, Jesus er her.
Tekst og ordning: Britt.  G. Hallqvist.
Uroppført: 27.5.79 i St. Petri Stavanger av Glemmen kirkes barnekor og St. Petri kirkes barnekor under ledelse av Per Egil Hovland og Egil Hovland (orgel).
Forlag: NMO 9169, trykt 1979.

Op. 101,3    «Gutten som englene sang om». Gudstjeneste for små og store barn (1980)

Tilegnet: Berit, Beate, Arvid og Kjell.
1. Vi kommer med sang (1979)
2. Et lite barn (1979)
3. Vi kan bake kaker (1979 j
4. Her kommer Jesus, dine små (Brorson; J. A. P. Schultz/Hovland)
5. Måne og sol (1974)
6. jorden er mørk (1979)
7. En engel kom (1979)
8. Fin som en fugl (1979)
9. Et barn er født i Betlehem (Grundtvig;
Lindeman/Hovland)
10. Hosianna Davids sønn! (1977)
Tekst: Britt G. Hallqvist.
Bestilling: Fyllingsdalen Menighetsråd, Bergen.
Komponert: nov. - des. 1979.
Uroppført: 23.12 1980 i Glemmen kirke.
Forlag: NMO 9234, trykt 1980.

Op. 102    Crux Ave. Koralpartita nr. 7 for orgel over «Jerusalem, du hochgebaute Stadt» (1979)

Bestilling: Eimod Dahl (via NK) i anledning innvielse av orgelet i Trømborg kirke.
Durata: ca. 20 min.  Komponert: 15.9. 1978-10.6. 1979.
Uroppførelse: 16.9. 1979 i Trømborg kirke av Harald Herresthal.
Forlag: NMO 9206, trykt 1979.

Op. 103    Cantus III for fiolin og klaver («Maria Gnadenmutter») (1980)

Tilegnet: Milena Dratvova og Frantisek Veselka.
Bestilling: Rogaland Musikkonservatorium.
Komponert: 26.8. 1979 - 6.2. 1980.
Uroppført: Stavanger 8.5. 1980.
Durata: ca. 8 min.
Forlag: NMO 9362, trykt 1982.

Op. 104    Diskanter, hefte 4 (1978)

1. Usynlig er ditt rike
2. Fryd deg, du Kristi brud
3. Syng nå for Herren
4. Gi dem mitt ord
5. Guds Son har varit her
6. Opp med tempelporten fager
7. Ånd fra himlen, kom med nåde
8. Se, universets Herre
9. Har vi sten i våre hjerter
10. Gud, la vårt hovmod briste
11. Opp, all den ting som Gud har gjort
12. Gud, du er rik
13. På høye tid å søke Gud
14. Din rikssak
15. Når stride stormar
16. Se, vi gå upp till Jerusalem
17. Jerusalem, du by på Herrens høgd
18. Vårt sinn er fylt med glede
19. Alt er skapt av deg, o Gud
Komponert: 1978.
Forlag: NMO 9132, trykt 1978.

Op. 105    Intrada: Navnet Jesus for kor, forsamling, orkester og orgel (1980)

Bestilling: Norges Kristelige Ungdomsforbund.
Tilegnet: Kjell Grønner.
Komponert: 13.8. - 16.9. 1980.
Uroppført: 23.11. 1980 i Oslo Konserthus.
Durata: ca. 6 min.
Forlag: NMI

Op. 106    «Djuren i stallet». En jule-legende av Britt G. Hallqvist, for forteller, diskantkor og instrumenter (1980) Besetning: 2 klar. i B, 2 violoncelli, kontrabass, celesta, 2 harper og kor (SSAA).

Bestilling: Oppsal skoles pikekor.
Komponert: 22.1 - 23.7. 1980.
Uroppført: 18.12. 1980 i Oslo Konserthus av Oslo filharmoniske orkester, Opsal skoles pikekor, Knut Risan (resitasjon) og Karsten Andersen (dirigent).
Durata: ca. 19 min.
Forlag: NMI

Op. 107    Bibelske sanger for kor, orgel og menighetssang (1979-)

1. La oss med frimodighet (1979)
2. jeg ventet og håpet på Herren (Salme 40) (1979)
3. Det er godt å være stille
4. jeg vil løfte frelsens beger
5. Jesus er konge (1980)
6. Han ble såret for våre overtredelser (1981)
7. Herren er min kraft og min styrke (1981)
8. Min sjål vill prisa Herrens storhet (Magnificat) (1980)
9. Du allena år Herren (1981)
10. Se, jungfrun skall fbda en son (1981)
11. Herre, sånd ut din Anda (1981)
12. Idag år en Frålsare fådd åt oss (1981)
13. Meg er gitt all makt (Santalmisjonen 81@ (1981)
14. Bare i håp til Gud er mitt hjerte stille (1981)
15. La barna komme til meg (1981)
16. Herre, jeg roper til deg
17. jeg er glad (1984)
18. Smak og se at Herren er god (1992)
19. Min sjel tørster etter Gud (1993).  NMO 10604, trykt 1993.
Bestilling: Nr. 8-12 er bestilt av 1969 års Psalmkomité ved H. Göransson.
Komponert: jan. 1979-1993.
20A. Vi vil fortelle til etterslekten.  Bibelsk salme for menighet, blandet eller unisont kor, blåsere og orgel.  Gejnnomkomponert salmodi. (1995) for Borg Bispedømme
20B. Forenklet utgave av 20a for menighet, liturgisk resitativ og orgel, flerstemmige satser til salmodien (1995)
21.    Gud, vi vil synge, bibelsk salme for kor (ssa), orgel og menighed ad lib. (1995) Dansk utgave for folkekirkens ungdomskor, Danmark. Norsk og svensk utgave utarbeidet og utvidet med to trompeter, to tromboner og korsatser for SAB og SATB (1996)
22.    Stå opp, Jerusalem, bli lys. Til Granstevnet 1996
23.    Hvis du tror, skal du se Guds herlighet. Til Granstevnet 1997
24.    Jeg vet at han lever. Bibelsk sang for blandet kor, fløyte, obo, orgel og menighetssang ad lib. Gjennomkomponert salmodi. Til Heggen kirkes 800 års jubileum 1997.

Op. 108    Profane korsanger (1973-1981)

1. Vesle harepus (Louis Kvalstad) for mannsko og for bl. kor.
Trykt 1959, HL nr. 378, Mk nr. 36; Trykt 1973, HL nr. 719, Bl. kor nr. 115.
2. Du vesle sporv (Catullus/Eggen) SSA 1981
3. Sången (Britt G. Hallqvist) for like stemmer (SSA).
Komponert: 1991.
Forlag: NMO 9367, trykt 1982.

Op. 109    Diskanter, hefte 5 (1980)

1. Jesus lever, graven brast
2. Pris vår Gud og Herre stor
3. Gud skapte jorda
4. Klagevise
5. Hålla i handen
6. Han kjem den store meister
7. 0 Jesus, du barnlill
8. Klinge skal et jubelkor
9. jordens folk bryt ut i sang
10. Jesus rir nå inn i Jerusalem
11. Klippe, du som brast for meg
12. La oss bryte vårt brød
13. Du fylder meg med glæde
14. Midt i alt det meningsløse
15. Store Gud, vi lover deg
16. Bølgene bryter om revet
17. I sorg
18. Du gav meg Gud cit liv
19. La oss med frimodighet
20. I himmelen
21. St. Hans vise
Forlag: NMO 9205, trykt 1980.

Op. 110    Blåsekvintett nr. 2 med norsk folketone, «Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære» (1980)

Bestilling: Den Norske Blåsekvintett.
Komponert: 26.7. - 9.8. 1980.
Uroppførelse: Oslo 15.10. 1980 av Den Norske Blåsekvintett.
Durata: ca. 12 min.
Forlag: NMI

Op. 111    Pilgrimsmesse for kor, orgel, 9 messingblåsere, liturg og menighet (1982)

1. Forspill
2. Inngangssalme, «Vi er et folk på vandring».
3. Nådehilsen.
4. Syndsbekjennelse.
5. Kyrie, «Hvem skal vi gå til, Herre?
6. Etter Kyrie.
7. Gloria.
8. Laudamus, «Morgenen taler».
9. Kollektbønn.
10. Tekstlesning 1.
1 1. Gradualsalme, «Med Gud og hans vennskap».
12. Tekstlesning 2.
13. Trosbekjennelsessalme, «Fader, i dine hender».
14. Tekstlesning 3.
15. Motett, «Kan du se Gud Fader?
16. Preken.
17. Salme etter prekenen, «De skall gå till den heliga staden».
18. Menighetens forbønn.
19. Bibelsk salme før nattverden, «Bare i håp til Gud».
20. Nattverdlovprisning: Innledning, Prefasjon, Sanctus.
21. Nattverdbønn: Bønn, Fader Vår, Innstiftelsesordene.
22. Agnus Dei.
23. Bibelsk salme, «jeg vil løfte frelsens beger».
24. Takkebønn etter nattverden.
25. Lovprisning og velsignelse.
26. Slutningssalme, «Å, hvor salig å få vandre».
Bestilling: Norges Kirkesangforbund til Rikskirkesangfesten i Arendal 1982 (festen ble avlyst)
Tilegnet: Asta og Erik Svenke Solum.
Komponert: 1.10 - 18.2.1982.
Uroppført: Hamar Domkirke 31.10. 1982 av Hamar
domkor og blåsere fra Hamar Musikkorps under ledelse av Ragnar Røgeberg og Egil Hovland (orgel).
Forlag: NMO 9651, trykt 1985.

Op. 112    Diskanter, hefte 6 (1982)

1. Du kalte oss til kirken
2. Vær i sinn som Herren
3. Mot natt det atter lider
4. Herre, Gud Fader
5. Her kommer, Jesus, dine små
6. Deilig er den Himmel blå
7. I soloppgangen
8. Han gikk den tunge veien
9. Livet vann, dess namn år Jesus
10. jeg ventet og håpet på Herren
Il. Det er godt å være stille
12. Prefasjon til Allehelgensmessen
13. Når jeg blant Englers kor engang
14. Å. hvor salig å få vandre
15. Jesus er min aller beste venn
NMO 9238, trykt 1980.

Op. 113,1    «Syng, mitt hjerte». Bibelspill nr. 1 for to kor (SA), baryton, orgellpiano, fløyte og taleroller (Lukas 17, 11 - 19.  Salme 62 og Salme 103). (1980)

1. Prosesjon og fløytespill
2. Ingen vil ha oss.
3. Han kommer til oss.
4. Bare i håp til Gud er mitt hjerte stille (Salme 62)
5. Herren være lovet.
6. Ble ikke alle friske.
7. Bare en neste.
8. Utgangssang, «Syng om Herren, min sjel» (1980@.
Tekst: Britt G. Hallqvist.
Medvirkende: Ti spedalske, hvorav en samaritan (SSA), kor (SSAA), Jesus (baryton).
Uroppført: 7.9. 1980 i Eidsvoll kirke ved Borg kirkesangforbunds weekendkurs for korsangere.  Durata: 15 min.
Forlag: Aschehaug & Co. (W Nygaard) 1982.

Op. 113,2    «Mannen i treet». Bibelspill nr. 2 for kor (SA), soli, orgel, piano, fløyte og taleroller (Lukas 19). (1981)

1. Vi skal gå og se på Jesus (barna).
2. Jesus fra Nasaret kommer nå (kvinnene@.
3. Se nå på Sakkeus (barna).
4. Takk, mine venner Uesus).
5. Han er alle synderes venn (kor).
6. I dag er frelse kommet (Jesus).
7. Nå har Sakkeus fått en venn (kvinnene og barna).
Tekst: Britt G. Hallqvist.
Komponert: 27.12.1980 - 11.1.1981.
Uroppførelse: 6.3. 1981 i Glemmen kirke av Glemmen kirkes Ungdomskantori og barnekor på menighetens årsmøte.
Durata: 15 min.
Forlag: Aschehaug & Co. (W Nygaard) 1982.

Op. 113,3    «Bær langt min sang». Misjonsopptrinn for kor (SA) og forsamling (1981)

1. Meg er gitt all makt (Matt. 28, 18-20).
2. Den store livets konge (1981).
3. Lesning.
4. Bønn.
5. Jesus, ditt er riket (1981).
Bestilling: Santalmisjonens generalforsamling, Hamar 1981.
Tekst: Eyvind Skeie.
Forlag: Aschehaug & Co. (W Nygaard) 1982.

Op. 113,4    «Så lenge vi vandrer på jorden». Bibelspill nr.4 for kor (SA), soli, orgel og piano (Lukas 10, 25 - 37). (1981)

1. Biler som går altfor fort.
2. Røvernes vise.
3. Prestens vise.
4. Alle er vi men'sker.
5. Så lenge vi vandrer på jorden.
Tekst: Britt G. Hallqvist.
Durata: 15 min.
Forlag: Aschehaug & Co. (W Nygaard) 1982.

Op. 113,5    «Josef og hans brødre». Del 1: «Josef, drømmeren». Bibeispill nr. 5 for to kor (SA), soli,    piano og taleroller  (1. Mos. 37 - 45) (1982)

1. Forspill.
2. Solen den lyser (Josef).
3. Kornbånd bandt vi på en åker (Josef).
4. Hva er det du tror @brødrene).
5. Sol og måne (Josef).
6. Josef kan drømme (brødrene).
7. Skal den drømmen bli sann? (kor).
8. Kommer drømmeren til oss (brødrene).
9. Dette kan vi si til far @Levi).
10. Han er ung og sterk (Dan og brødrene).
11. Se hva vi fant (brødrene).
12. Villdyr har drept min stakkars sønn Jakob/brødrene).
Tekst: Britt G. Hallqvist.
Oversettelse: Eyvind Skeie.
Uroppførelse: 19.12. 1982 i Glemmen kirke av Glemmen kirkes barnekor, Birgit Gudim Eriksen (sang), Egil Hovland (piano), Hæge Jansson (tekstleser), Tore Hovland (dirigent).
Durata: 15 min.
Forlag: Aschehaug & Co. (W Nygaard) 1983.  Svensk versjon: Verbum Förlag, Älvsjö 1984.

Op. 113,6    «Josef og hans brødre». Del II: «Josef i Egypt». Bibelspill nr. 6 for to kor (SA), soli, piano og taleroller  (1. Mos. 37 - 45) (1982)

1. Mange som intet ondt har gjort (kor).
2. Sju fine, feite kyr jeg så (Farao).
3. Sju feite kyr (kor).
4. Her vokser intet korn (kor).
5. Kornbånd bandt vi på en åker (kor).
6. Josef er borte (Jakob).
7. Gud signe deg, gutten min! (Josef
8. Gud bevare oss (brødrene).
9. Fader vår (kor).
10. Reis nå hjem (Josef).
1 1. Solen den lyser (alle).
Tekst: Britt G. Hallqvist.  Oversettelse: Eyvind Skeie.
Komponert: 1982.
Uroppført: 19.12. 1982 i Glemmen kirke av Glemmen Ungdomskantori, Glemmen kirkes barnekor, Birgit Gudim Eriksen (sang), Egil Hovland, piano, Hæge Jansson (tekstleser), Egil Hovland (dirigent).  Durata: 22 min.
Forlag: Aschehaug & Co. (W Nygaard) 1983. Svensk versjon: Verbum Förlag, Älvsjö 1984.

Op. 113,7    «Mor Maria». Bibelspill nr. 7 i 9 deler for kor (SA), soli, piano, orgel, slagverk og taleroller (1984)

1. Forspill.
2. Når Guds tanker møter menneskets tanke.
Scene 1. Marias lovsang. Mitt hjerte priser Herren.
Scene 2. I Betlehem. Byen er mørk 1, 2 og 3.
Scene 3. Hyrdenes tilbedelse.
Scene 4. Simeons lovsang.
Scene 5. Flukten til Egypt.
Scene 6. 'Tolvåringen.
Scene 7. Hans mor og hans brødre.
Scene 8. Marias uro.
Scene 9: Maria ogjohannes.
Tekst: Britt G. Hallqvist.
Oversettelse: Eyvind Skeie.
Komponert: 1984.
Durata: 50 min.
Forlag: NMO 9840, trykt 1986.  Særtrykk av «Ära i höjden» («Ære til himmelens Gud» i op. 51), trykt 1993 hos Gehrman, Körmusik nr. 111.

Op. 113,8    «Skapelsen». Bibelspill nr. 8 for 1-stemmig kor, piano, slagverk (1985)

1. Gud vekker oss.
2. På havet. 3. Lesning.
4. Måne og sol.
5. Den vesle fuglen.
6. Sakte, sakte svarte snegler.
7. Store tunge, brune bjørnen.
8. Haren hopper.
9. Takk for livet.
Tekst: Britt G. Hallqvist, Inger Hagerup og Bibeltekster.
Oversettelse: Eyvind Skeie.
Komponert: Paris/Fredrikstad 11. 1 1 - 25.11. 1985.
Durata: 10 min.
Forlag: NMO 9841, trykt 1987; svensk versjon på Gehrmans Musikf6rlag CG 6962, trykt 1992.

Op. 113,9    «Den rike mann og Lasarus». Bibelspill nr. 9 for kor (SA), sopransolo, piano, orgel, fløyte, kontrabass, slagverk, liturg og menighet (1986)

1. Innledningssang: Kjære vår Far og Gud.
2. Lasarus og portvakten.
3. TV-titteren.
4. Syndsbekjennelse.
5. Kyrie.
6. Laudamus: Når vi tenker på deg blir vi glade.
7. Tekstlesning (Lukas 16, 19 - 31).
8. På veiene ute i verden (fra Bibelspillet «Mor Maria
9. Fader vår.
10. Kollektvise: Gi en slant til Lasarus.
1 1. I verden der vi lever.
12. Velsignelsen.
13. Utgangssang: Slik som min Fader sendte meg.
Tilegnet: Gunvor og Oddmund Åvik.
Tekst: Britt G: Hallqvist.  Oversettelse: Arve Brunvoll.
Bestilling: Rikskirkesangfesten for barnekor i Molde 1987.
Komponert: 5.11. - 28.11. 1986.
Uroppført: 21.6. 1987 i Molde domkirke av 'Tune kirkes barnekor, Glemmen kirkes barnekor, Birgit Gudim (sopran), Oddmund Åvik (orgel), Egil Hovland (piano), Bjørg Skollevold (liturg).  Dirigent: Vigdis Djupang.  Durata: 32 min.
Forlag: NMO 9863, trykt 1986.

Op. 113,10    «Noa går i land». Bibelspill nr. 10 for kor (SA), solister, piano, orgel og slagverk (1987)

Tekst: Britt G. Hallqvist.  Norsk tekst: Arve Brunvoll.
Komponert: 1.9. - 30.10. 1987.
Uroppført: 16.10. 1988 i Glemmen kirke av av Minores og Glemmen Ungdomskantori.  Dir: Grete Sundby. Piano: Egil Hovland.  Slagverk: Tore Hovland.
Durata: ca. 20 min.
Forlag: 10100A, trykt 1988.

Op. 114    11 canto del mare per organo (1981) (med koralen «Tårnhøye bølger går»).

Tilegnet: Harald Herresthal.
Komponert: 14.2.-14.5. 1981.
Uroppført: 20.5. 1981 av Harald Herresthal i Strasbourg.
Durata: 15 min.
Forlag: NMO 10159, trykt 1989.

Op. 115    Meditasjon for resitasjon, kor, orkester, orgel og forsamling (1980)

Bestilling: Norges kr.  Ungdomsforbund.
Tekst: Oskar Stein Bjørlykke.
Komponert: 2.10. - 23.10. 1980.
Uroppført: 23.11. 1980 i Oslo Konserthus.
Durata: 7 min.
Forlag: NMI

Op. 116    Strykekvartett nr. 1 (1981) (med melodien «De skall gå til den heliga staden»)

1. Koral
2. Passacaglia
3. Triptykon
4. Vals
Bestilling: Monnkvartetten.
Komponert: 1.6. - 1.8. 198 1.
Uroppført: Oslo 30.10. 1981 av Monn-kvartetten.
Durata: 18 min. 30 sek.
Forlag: NMI

Op. 117    Konsert for piccolofløyte og strykere (1986) (med koralen «Takk for livet»).

Bestilling: Filharmonisk Selskaps Orkester.
Komponert: 17.2. ~ 7.7. 1986.
Uroppført: 20.4. 1989 av Filharmonisk Selskaps Orkester under ledelse av Gilbert Varga og med Andrew Cunningham som solist.
Durata: 22 min.
Forlag: NMO 10599A, trykt 1993; klaveruttog NMO 10599B, trykt 1993.

Op. 118    Cantus VI («Ved haandarbeidet») for blokkfløyter, fløyter og piano. (1982)

Besetning: sopranino, sopran, alt og bassfløyte (blokkfløyter), fløyter i G og C, piccolo og piano.
Bestilling: Rikskonsertene.
Komponert: 27.8. 1982.
Uroppført: Rikskonsertturné 1982 av Per Egil Hovland, Gro Sandvik og Maria Gamborg Hellbekkmo.
Durata: ca. 12 min.
Forlag: NMO 9976, trykt 1984.

Op. 119    Diskanter, hefte 7 (1982)

1. Vi syng med takk og glede
2. Jesus er konge
3. Og ordet ble kjød
4. Din Gud er rik og stor
5. Å, kor djup er Herrens nåde
6. Vær meg nær, o Gud
7. Takk, min Gud
8. A, kor djup i Jesu kjærleik
9. jeg vil løfte frelsens beger
10. Herre, når din time kommer
1 1. La oss vandre i lyset
12. Å Gud vårt vern i farne år
13. 0 Jesus, du som fyller alt i alle
14. Velsignelsen
Forlag: NMO 9310, trykt 1981.

Op. 120    Cantus V for trombone og orgel (1982)

Bestilling: Stockholm Filharmoniske Orkester
Komponert: 10.10. - 31.12. 1982.
Uroppført: Stockholm konserthus 19.4. 1983 av John Petersen (trombone) og Egil Hovland (orgel).  Durata: 8 min.
Forlag: NMO 9675, trykt 1986.

Op. 121    Konsert for tuba og orkester (ikke påbegynt)

Op. 122    Musikk for kor og fløyte (ikke påbegynt)

Op. 123    For Oslo kammerorkester (ikke påbegynt)

Op. 124,1    «Dona nobis pacem» for blandet kor, orgel, fløyte, trombone, tromme og dansere (1982)

Tekst:  Förbön för en värld i nöd av Britt G. Hallqvist; tekst fra Åpenbaringsboken.
Bestilling: Strömstad församling.
Tilegnet: Cramér-ensemblen.
Uroppført: 21.3. 1982 i Glemmen kirke i Fredrikstad av Cramér-ensemblet og Ceciliakören.
Durata: 10 min.
Forlag: NMI

Op. 124,2    «Den heliga dansen» for blandet kor, instrumenter, talestemme og dansere (1982)

Bestilling: Strömstad forsamling.
Besetning: kor, orgel, vibrafon, tamburin, bongo, triangel og håndcymbaler.
Tekst: Britt G. Hallqvist.
Tilegnet: Cramér-ensemblen.
Komponert: 24.11. - 8.12. 1982.
Durata: ca. 13 min.  Uroppførelse: Strømstad kirke 1983.
Forlag: NMI

Op. 124,3    «Veni Creator Spiritus» for blandet kor, instrumenter, talestemme og dansere (1984)

Instrumentarium: Orgel, piano, timpani, bongos, triangel.
Bestilling: Cramér-ensemblen.
Tekst: Matt. 28, 18-20 og «Kom, heliga duva» av jochen Klepper/Britt G. Hallqvist.
Komponert: 18.2. - 28.3. 1984.
Uroppført: 1984 i Strömstad kirke.
Durata: ca. 10 min.
Forlag: NMI

Op. 125    Koralbøker og melodisamlinger

1. «Kristus er til stede» .
Arrangementer av melodier av biskop Sigurd Lunde.
Forlag: Verbum, Oslo 1977.
2. «Jeg synger julekvad».
43 julesanger lett arrangert for piano.
Forlag: Verbum, Oslo 1982.
3. Koralbok for piano/orgel til «Salmer og viser» (1983)
Arrangert: juni - oktober 1983.
Forlag: Verbum, Oslo 1984.
4. Norsk Koralbok. Satser for orgel. Forlag: Verbum 1990.
5. Norsk Kantoribok. Satser for kor, orgel og blåsere. Forlag: Verbum, Oslo 1991 og 1993.
6. «I denne GLADE juletid».  Sanger for julen med forspill
Trykt: Verbum, Oslo 1989; NMO 1994.
7. I den natt. Påskelovsangen (Exultet) (1992)
8a. Musikk til Nattverdgudstjeneste utenom høymessen. For menighet, liturg, kor og instrumenter (1996) For Mellomkirkelig Råd
8b. Nynorskversjon av 8a.
9. "Vert ljos". Anders Hovdens salmer med melodilinje og akkordbetegnelse, 127 tekster. (1996). 8 egne melodier:
Nr. 4:     Å Gud, velsigne kvar og ein
Nr. 66:    Guds faderåsyn rodar
Nr. 82:    Me syng det lydt i barnekor*
Nr. 87b:    Du strider trøytt.og mod
Nr. 114:    Hjelp meg, Herre Gud, å bera*
Nr. 116:    Å brør som tungt må strida*
Nr. 125:    Me vildrar og varrar
Nr. 127:    Eg elskar livet*
* komponert til denne samlingen.
Vedr, nr.4: Melodien til denne ble først skrevet til Grundtvigs salme "Å ta med verden rett farvel" på oppfordring av Åge Haavik. Han ønsket en ny melodi til denne, med tanke  på ”Salmer 1997” (nr. 143).

Op. 126    Korsanger og viser med og uten instrument (1983-1992)

1. «Graset våxer utan ljud» (Anders Frostenson). 
Vise for sang og gitar. Uroppført: nyttårsaften 1969 i Glemmen kirke. Proprius förlag, Stockholm i samlingen «Tystnad, ljus», trykt 1973.
2. Miljövisa, «Sol och jord och luft och hav».
Tekst: Anders Frostenson. Forlag: Verbum, Stockholm, trykt 1973 i «Ja, jag vil sjunga», redigert av Kjell Bengtsson; NMO 8883, trykt 1975.
3. «Noen venter» (Liv Nordhaug).
Tilegnet: Ungdomskoret Angelos. Komponert: 1982. Forlag: NMO 9678, trykt 1984.
4. «Hør himlen gleder seg» for tre like stemmer.
Forlag: NMO 9778, trykt 1986.
5. «Vi vil gå ut» (Gerd Grønvold Saue).
Forlag: NMO 9885, trykt 1987.
6. Viser for Britt G. Hallqvist til barnesangbok.
1. Josef og Maria (1983)
2. Täcken från Gud (1983)
3. Det är sommar (1983)
4. Aldrig har jag mött nån ängel (1983)
5. Vem har sett vinden (1983)
6. En liten stuga (1983)
7. Löv om hösten (1983)
8. Mänskens kväll (1983)
9. Ormen (1983)
10. Fjärilen (1983)
11. Indisk vaggsång (1983)
12. Sångartävlan (1983)
13. jag känner på en träbit (1983)
14. Häst och åsna (1984)
15. Hör himlens gledessang (1985)
Trykt i «Min vän är musikant». 40 visor för barn.
Trykt 1984 på Förlagshuset Gothia.
7. «Aldrig har jag mött nån ängel» for likestemmer og klaver.
Komponert: 19.3. 1991 Til UK's Stord-program.
Uroppført: 27.6. 1991 i Stord Kulturhus.
Forlag: NMO 10440, trykt 1991.
8. «Gå i ärenden åt Gud» för barnkör och piano.
Tekst: Britt G. Hallqvist.
Komponert: 1.-3-3. 1992.

Op. 127    «Dans de la Mort pour orchestre et danseurs» (1983)

1. Entré.
2. Pavane.
3. Gaillarde.
4. Saltarello.
5. Cortége.
Bestilling: Festspillene i Bergen.
Komponert: 3.1. - 7.5. 1983.
Koreografi: Ivo Cramér.
Uroppført: 8.6. 1983 av Musikkselskapet Harmonien og Cramérballetten under ledelse av Michael Schönvandt.
Durata: 30 min.
Forlag: NMI

Op. 128    Diskanter, hefte 8 (1983)

1. Ren og rettferdig
2. Vi er et folk på vandring
3. Gjennom denne dagens timer
4. Reis deg, Guds menighet
5. Herre, jeg roper til deg
6. Sov søtt, små lam
7. Et lidet barn saa lystelig
8. En gang før du selv kan minnes
9. Mitt folk, mitt folk
10. O Guds lam uskyldig
i 1. Han ble såret for våre overtredelser
12. Herren er min kraft og styrke
13. Takk, gode Gud
14. La barna komme til meg
15. jordens Gud, stjernenes Herre
16. Benedicamus og Velsignelse
Indeks hefte 1-8.
Trykt: NMO 9402, trykt 1982.

Op. 129    Cantus VIII for obo og strykekvartett (1986) (med folketonen «Å, at jeg kunne min Jesus prise»).

Bestilling: Norges musikkhøgskole for Lars Petter Berg.
Komponert: 9.12. 1985 - 12.2.1986.
Uroppført: 15.5. 1986 i Universitetets aula av Lars Petter Berg og en strykekvartett (Jørn Halbakken, Tora Dingstad, Birgitta Johansson Halbakken, Bjørn Solum.
Durata: 13 min.

Op. 130A    Preludier och Satser till Ingångspsalmer for instrumenter, kor og menighetssang (1984) Svensk versjon

Del I:
1. Bereden våg för Herran.
2. Stå upp, o Sion, och lovsjung.
3. Det finns djup i Herrens godhet.
4. Hårlig er jorden.
5. Se, vi gå upp till Jerusalem.
6. Kriste, som ditt ursprung leder.
Del II:
7. Vad ljus över griften.
8. Till hårlighetens land igen.
9. Helig Ande, låt nu skje.
10. Gud år hår tillstådes.
1 1. Lover Gud i himmelshbjd.
12. Helig, helig, helig, Herre Gud allsmåktig.
13. Vaken upp! en ståmma bjuder.
14. Gud, vår Gud, vi lovar dig.
15. Allena Gud i himmelrik.
Komponert: 10.7. - 14.12. 1984.
Forlag: SKS och Verbum Musik, trykt 1985.

Op. 130B    Preludier og Satser til Inngangssalmer. Norsk versjon

Hefte 1:
1. Rydd vei for Herrens komme.
2. Jeg synger julekvad.
3. A, kor djup er Herrens våde.
4. Deilig er jorden.
5. Se, vi går opp til Jerusalem.
Komponert: 10.7. - 14.12. 1984.
Forlag: NMO 10068, trykt 1988.

Op. 130C    Intrada til "Måne og sol" for to trompeter, to tromboner og orgel (1994)

Op. 131    Diskanter, hefte 9 (1985)

1. Morgenbønn (Matutin) (1984)
2. Lysvesper for like stemmer SSAA, sopransolo, orgel,  slagverk, liturg og menighet. Uroppført: 22.6. 1985 i Fredrikstad domkirke/ NRK ved Rikskirkesangfest for ungdomskor.Komponert: 1. 1. - 19.2. 1985. Durata: 30 min.
2B.    Lysvesper.  Ny utgave for blandet kor, orgel, slagverk, liturg og menighet. (1995)
3. jeg vil gjerne ha en venn
4. jeg er glad
5. Ære til himmelens Gud
6. Til Galilea vi går
7. Hvem er det som kommer
8. Den nikenske trosbekjennelse
9. Vi har en bror og en søster
Forlag: NMO 9590, trykt 1985

Op. 132    Cantus VII (il Maestro) for orgel, mesingblåsere og pauker (1985) (med B-A-C-H-motivet og Bach-koralen «Allein zu dir, Herr Jesus Christ»).

Bestilling: Olavsdagene ved Per Fr.  Bonsaksen.
Komponert: 1.4. - 30.5. 1985.
Uroppført: Nidarosdomen 21.7. 1985 av domorganist Per Fr.  Bonsaksen og blåsere fra Trondheim under ledelse av Ragnar Røgeberg.
Durata: 16 min.
Forlag: NMO 10124, trykt 1985.

Op. 133    Cantus IX (Te Deum) for orgel og slagverk (1986) (med koralen «O, store Gud vi lover deg»).

Bestilling: Uranienborg kirke ved Jon Lammetun.
Komponert: 24.7. ~ 12.9. 1986.
Uroppført: 15.11. 1986 av Jon Lammetun (orgel) og Alan Suttie (slagverk). 
Durata: 17 min. Forlag: NMO 10158, trykt 1986.

Op. 134    «Fange og fri». Opera i 9 scener (1993)

Ouverture.
Scene 1: I tingsalen.
Scene 2: Fangevokteren. Marerittet.  Orkester.  Dans.  Intermezzo: Karis første vise.
Scene 3: De skrullete brødrene. Koral: «Du trofaste Gud og Fader».Epilog: «Bare i håp til Gud».
Scene 4: Dansen. Springar for hardingfele. Koral: «Så legg deg da, min sjel i Herrens hender». Epilog.  Orkester.
Scene 5: Selskapet.  Polonese.  Intermezzo: Karis andre vise.
Scene 6: Møllen.
Scene 7: Natt i fengslet.
Scene 8: Utenfor fengslet. Intermezzo: Karis tredje vise.
Scene 9: Testamentet. Soloppgangen.  Sluttkor: «Fange og fri».
Bestilling: Den Norske Opera.
Libretto: Britt G. Hallqvist.
Oversettelse: Arve Brunvoll.
Synopsis: Ivo Cramér.
Komponert: 5.2. 1987 - 8.8. 1993.
Forlag: NMI

Op. 135    Kortere komposisjoner for orgel (1989)

1. Preludium.
Forlag: Musikk-Huset A/S, trykt 1977 i Norsk Orgelbok.
2. Interludium fra kirkeoperaen «Brønnen» op. 77.
Forlag: NMO 9830, trykt 1987.
3. Lux aeterna (1989)
Bestilling: Kjell Bengtsson og Gehrmans musikkforlag, Stockholm.
Durata: 5 min. Forlag: NMO 10286, trykt 1990; Gehrmans musikfi5rlag i samlingen Lux ætema.
4. Hosanna (1993)
etter skisser fra 1978 i tilknytning til NOS 867: «Hosianna, Davids Sønn».

Op. 136    «A gå her i demring og gry». 8 salmesteg for resitasjon, solosang og klaver (1990)

1. Lyset sløkt (resitasjon)
2. Midt i di hand (sang)
3. Barnemunn (resitasjon)
4. Bere lys (sang)
5. Deg åleine, Jesus Krist (sang)
6. Atterskin (resitasjon)
7. Grepet (sang)
Tekst: jan Ove Ulstein.
Bestilling: Det Norske Misjonsselskaps generalforsamling i Fredrikstad juni 1990 Komponert 6.-30.april 1990.
Uroppførelse: Kongstenhallen 28.6. 1990 av jan Ove Ulstein resitasjon), Terje Refsnes (baryton), Egil Hovland (klaver) og Glemmen Ungdomskantori under ledelse av Vigdis Djupang.
Forlag: NMI

Op. 137,1    Credo for blandet kor a cappella (1991)

Tilegnet: Roald Sangolt.
Komponert: 10.9. 1990 - 8.1. 1991.
Durata: ca. 7 min.
Uroppført: 29.6. 1991 på Stord internasjonale korfestival av Ålesund kammerkor under ledelse av Kåre Hanken.
Forlag: NMO 10432, trykt 1991.

Op. 137,2    Gloria Patri for like stemmer og piano (1991)

Tilegnet: Glemmen Ungdomskantori og Vigdis Djupang.
Komponert: 2.3. 1991.
Urfremført: 27.6. 1991 på den internasjonale korfestivalen på Stord av Glemmen Ungdomskantori og Svein Erik Gundersen (piano).
Durata: ca. 3 min.
Forlag: NMO 10439, trykt 1991.

Op. 138    «Herre du omgir meg». Prosesjonsmusikk ved signingsgudstjenesten i Nidarosdomen for 3 kor, 11 mesingblåsere, pauker og orgel (1991)

Tekst: Ps. 139, 5.7.9. 1 0. og Gloria Patri.
Bestilling: Signingskomitéen 1991.
Komponert: 1.4.- 27.4. 1991.
Uroppført: 23.6. 1991 av Nidaros Domkor, dirigert av domkantor Svein Rustad.  Nidarosdomen Oratoriekor, dirigert av Ole Kristian Ruud.  Nidarosdomens guttekor, dirigert av Bjørn Moe.  Musikere fra Trondheim symfoniorkester og domorganist Per Fridtjov Bonsaksen.
Durata: ca. 8 min.

Op. 139A    «Dette er dagen som Herren har gjort». Utgangsmusikk ved signingsgudstjenesten i Nidarosdomen for kor, menighet, 11 messingblåsere, pauker og orgel (1991)

Tekst: Salme 118, 24.25.26b.28.29.
Bestilling: Signingskomitéen.
Instrumentarium: 4 horn i F, 4 Trb., 3 Trp i B.
Medvirkende: som under op. 138.
Komponert: 1.5.-29.5.91.
Urfremført: 23.6. 1991.
Forlag: NMO 10547, trykt 1991 (klaveruttog).

Op. 139B    «Dette er dagen som Herren har gjort». Prosesjonssang, forenklet og forkortet utgave av originalversjonen op. 139.

Besetning: kor, instrumentalister, orgel og menighet.
Forlag: Verbum, Oslo i Kantoribok, del Il, trykt 1993.

Op. 140    «Gå gjennom hans porter». Introitus for kor, blåsere, orgel og menighet (1993)

Tekst: Salme 100, 4.2.5.
Bestilling: jubileumsgudstjenesten ved Hamar domkirkes 125 års jubileum og Hamar domkors 25 års jubileum.
Komponert: 30.10. - 2.11. 1991.
Durata: ca. 4 min.
Uroppført: 22.12. 1991 av Hamar domkor.  Dir: Ragnar Røgeberg.  Orgel: Egil Hovland.  Blåsere fra Hamar.
Forlag: NMO 10605, trykt 1991.

Op. 141    Diskanter, hefte 10.

Under arbeid.

Op. 142    «Guds lille fattige». Et Fransiskusspill i 5 scener for tre kor, solister, taleroller, piano, orgel, fløyte, kontrabass og slagverk (1993)

Scene 1: Fru Fattigdom.
Scene 2: Far og sønn.
Scene 3: Barna og fuglene.
Scene 4: Følgesvennene.
Scene 5: Solsangen.
Tekst: Britt G. Hallqvist.
Oversettelse: Eyvind Skeie.
Komponert: 11.1.93 - 22.5.93.
Uroppført 9.7. 1993 i Glemmen kirke under de Norske Kirkedager.
Medvirkende: Paul Age Johannessen, Birgit Gudim, Glemmen Ungdomskantori, Glemmen kirkes barnekor, Minores, jubilate.  Dir: Vigdis Djupang.  Instr: Egil Hovland: piano, Svein Erik Gundersen, orgel, Tom Simensen, fløyte, Ingar Guttormsen, bass, Geir Marthinsen, slagverk, kostymer: Hæge Aasmundtveit.
Instruksjon: Vibeke Sæther.
Forlag: NMO

Op. 143    «Sammen for Guds ansikt» for kor (SATB), orgel, messinginstrumenter og forsamling (1993) (Bygger på koralmelodi fra op. 136).

Tekst: Svein Ellingsen.
Durata: 4 min.
Komponert: 4.11. 1993.
Uroppført: 11.2. 1994 i Lillehammer kirke under OL av Oslo Kammerkor, Amund Dalen, orgel.  Dir: Grete Helgerød.
Forlag: NMO 10686, trykt 1994.

Op. 144A    32 forspill til inngangssanger med menighetsomkved fra Norsk Kantoribok, del II, for 2 trompeter, 2 tromboner og orgel (1994)

Komponert: 15.2. - 26.3. 1994.
Forlag: Verbum forlag, trykt 1994.

Op. 144B    48 forspill til inngangssanger og menighetsomkved fra Norsk Kantoribok, del II, for orgel (1994)

Komponert: 15.2. - 27.3. 1994.
Forlag: Verbum forlag, trykt 1994.

Op. 145A    Diakoni-messe for kor, orgel, messingblåsere, liturg og menighet. Svensk tekst. (1994)

Tilegnet: Britt G. Hallqist.
Tekst: Britt G. Hallqvist, Svein Ellingsen, Olle Nivenius.
Uroppført: 23.10. 1994 i G6teborg domkirke.
Forlag: NMI

Op. 145B    Diakoni-messe for kor, orgel, messingblåsere, liturg og menighet. Norsk tekst. (1994)

1. Inngangssang, «Lovsyng Herren, for han er god» (Salme 107 og 41).
2. Inngangsord.
3. Kyrie - Litani: «Herre, du steg ned i vår verden» (Svein Ellingsen).
4. Lovsang (Gloria): «Ære til Gud i det høye».
5. «Vår Gud, du skapte oss til deg» (Laudamus; Hallqvist/Ellingsen).
6. Kollektbønn.
7. Gud være lovet.
8. Første lesning.
9. Svarsalme etter første tekstlesning: «Herren vår Gud taler».
10. Andre lesning.
1 1. Høymessesalme, «Så nært vi høyrer saman» (Nivenius/Brunvoll).
12. Evangelium.
13. Korsang etter evangeliet: «Gud, til deg jeg roper» (Salme 22).
14. Preken.
15. Trosbekjennelse (Credo, den nikenske).
16. Kunngjøringer.
17. Forbønn med menighetsvar: «Gud, lær oss å gi».
18. Salme før nattverden (Offertoriesalme): «No har morgonljoset vakna» (Nivenius/Brunvoll).
19. Lovprisning (Sursum Corda).
20. Hellig (Sanctus).
21. Nattverdbønn.
22. Herrens bønn (Fader vår fra Bibelspill nr. 9).
23. Herrens innstiftelsesord.
23. Du Guds Lam (Agnus Dei).
24. Bibelsk salme med menighetsomkved under
nattverden: «Smak og se at Herren er god»
(Salme 34).
25. Korsang etter nattverden: «Mennesker venter» (Ellingsen).
26. Takkekollekt for nattverden.
27. Slutningssalme med to melodiformer utførst som vekselsang mellom solist og menighet: «Sendt til verden» (Ellingsen).
28. Lovprisning (Benedicamus) og velsignelsen.
29. Utgangssalme: «Sammen for Guds ansikt» fra op. 136 (Ellingsen).
Tilegnet: Britt G. Hallqvist.
Tekst: Britt G. Hallqvist, Svein Ellingsen, Olle Nivenius.
Urfremført: 13.11. 1994 i Nordstrand kirke.
Forlag: NMI

Op. 146    Liturgiske korsanger for kor og orgel (1994)

1. For Laudes (like stemmer med orgel) a) Innledning b) Benedictus
2. For Laudes (blandet kor og orgel) a) Innledning b) Benedictus
Tekst: Luk. 68-79.
Komponert: 16 - 19.9. 1994.
3. Eg er Herrens tenestkvinne. Marias Lovsong for diskantkor, orgel, fiolin, langeleik og kyrkjelyd ad lib. Melodien til omkvedet: "Ulneskyrkjelåtten", til Ulneskyrkjas 750 års jubileum 1995.
4. Halleluja og vers. Ved evangelielesningen, for kor og instrumenter (1996)
5. Innledning til enkel morgenbønn for liturg, blandet kor og orgel. (Bokmål/Nynorsk) (1998)

Op. 147    Diskanter, hefte 11 (1995)

Op. 148    To sanger for sopran, baryton og klaver (1995)

Op. 149    Norsk Høymesse for forsanger, menighet og orgel (1995)

For Kjell Arild Pollestad og Den katolske kirke i Norge

Op. 150    Konsert for obo og orkester (1996)

Op. 151    "Dagen är nåra” för blandad kör a cappella (1996)

Op. 152 A    "Helig", Intrada och koralsatser til svenska psalmen 3 for brassinstrument, pauker, orgel och församlingssang. (1996)

Op. 152 B    Förenklad utgåva av intradaen fra op 152 a (1996)

Op. 153    Konsert for bratsj og orkester (1997)

Op. 154    In Memoriam, parafrase for klaver (1997)

Op. 155    "Du såg mig", variationer kring psaltarpsalm 139.  Sångsvit for två blandade körer.  Sopransolist, altsolist, två rumpeter, två tromboner, percussion, orgel och församlingssang. (1997/98)

Op. 156    Kom, Herre, frels oss.  Adventsmusikk for blandet kor, to trompeter, to tromboner, orgel og menighetssang ad lib.(1998)

Op. 157    Dagbok fra min reise til Madagaskar 2.-24/4 1998. I dagboken inngår Efa Namangy Ny Olony, parafrase for klaver (1998)

Op. 158    Eg vil syngja om Herrens godleik. Inngangsmusikk for sopransolo, blandet kor, to trompeter, to tromboner, orgel og kyrkjelydssong ad lib. (1998)

Op. 159    Guds kyrkjefolk, syng.  Koralpartita nr. 8 for orgel (1998)

Op. 160    17 svarsånger till texter fran Bibeln for kor och instrument (1998)

For Borgå Stift, Finland.

Op. 161    Victimæ paschali . Koralpartita nr. 9 for orgel (1999)

Op. 162    Hvorfor gråter du, kvinne.  Klagesang for tenor og klaver.(1999)

For Pro Vita

Op. 163    Orgelstycken och koralsatser kring psalmerna: (1999)

a) blott en dag
b) härlig är jorden
c) tryggara kan ingen vara
Millenniemusikk for SKS, Sverige

Op. 164    Dagbok fra min 2. reise til Madagaskar 11.mai – 22.juni 1999
Op. 167     Agnus Dei - konsert for fagott og kor  (2002)
       

Tillegg:  Opus 51 salmemelodier:

Alle har hast    Hallqvist / Hillestad    1977
Allheims Far    Sigurd Muri    1990
Alt ble med ett så stille    Svein Ellingsen    1998
Alt er skapt av deg, o Gud    P.  A. Jensen   
Barnas pilgrimssang: Gud, du vår himmelske Far    S. Ellingsen    1998
Bølgene bryter om revet    Bodvar Schjelderup   
Dei skal gå til den heilage byen    Hallquist / Pål Sindre   
Det finnes en dyrebar rose    S. Ellingsen    1989
Det finns et hem    Britt G. Hallqvist    1992
Det liv som ej dör    Hallqvist    1992
Det var i soloppgangen    Hallqvist / Ellingsen    1975
Din fred skal aldri vike    S. Ellingsen   
Din Gud er rik og stor    Skeie   
Din himmelkrone ser vi stråle    S. Ellingsen    1989
Du ber oss til ditt alterbord    Olaf Hillestad    1965
Du fylder mig med glæde    Holger Lissner   
Du gav meg, Gud eit liv i denne verd    Arve Brunvoll    1979
Du kalte oss til kirken    Liv Nordhaug/Rommel   
En dag jag lämnar    Eva Norberg    1992
En dag skal Herrens skaperdrømmer    E Skeie    1980
Fader, i dine hender    Hallqvist   
For alle helgner som til døden tro    WWHow / Smemo    1970
Fylt av glede over livets under    S. Ellingsen    1976
Gjennom denne dagens timer    S. Ellingsen   
Gryningen talar - Morgenen taler    Hallqvist   
Gud er i sitt tempel    Hillestad   
Gud har omsorg om vårt slåkte    Hallqvist   
Gud venter på deg    Hallqvist    1978
Gud, du som bor i et lys    Hallqvist   
Gud, la vårt hovmod briste    S. Ellingsen   
Gud, låt barnen våksa upp    Hallqvist   
Gud, som skapte hele verden    Nordhaug   
Guds Søn har været her    Aastrup   
Han gikk den tunge veien    Hallqvist / Ellingsen    1975
Han sbker det bortsprungna fåret    Hallqvist   
Har vi sten i våre hender    Liv Nordhaugj   
Hen over jord et pilgrimstog    Halmrast    1970
Herre, måtte dette skje?    Jan Inge Sørebø    1995
Himmelske Far, du har skapt oss    Hillestad    1965
Hosianna, Davids sønn         1970
Ingen stund är så som denna    Karin Boye    1983
Ingen tid så fylt av minner    Eyvind Skeie    1999
Intet er vårt    Frostenson / Skeie    1976
Jesus rir nå inn i Jerusalem     Hallqvist   
Jesus, ditt er riket    Skeie   
Jesus, vi vil knele    Per Lønning   
Jordens Gud, stjärnornas Herre    Hallqvist   
Kom, heliga duva    Klepper/Hallqvist   
Kross du sterke    Ragnhild Foss   
Lukk opp kirkens dører    Hillestad    1973
Midt i alt det meningsløse    S. Ellingsen   
Min fader verkar intill nu    Oscar Ahlén    1995
Mitt hjerte priser Herren    Hallqvist   
Mot morgenen    Liv Nordhaug    
Måne og sol    Hallqvist    1974
Not a Moment Is As Telling    Skeie / Gracia Grindal    1999
Nu bleknar natten    Alfred Hauge    1992
Nu är livet gömt hos Gud    Ellingsen/Hallqvist    1992
Nå har Sakkeus fått en venn    Hallqvist   
Når stride stormar mot deg jagar    Alfred Hauge    1978
O store Gud, vi lover deg    Te Deum    1968
Pinse på Karmel: Kom til Karmel    B.Knudsen    1998   
På høye tid å søke Gud    Burkalow/Brodal   
På veiene ute i verden    Hallquist / Skeie    1984
Sammen for Guds ansikt    S. Ellingsen.   
Se universets Herre    Hillestad    1965
Slik som min Fader sendte meg    Hallqvist   
Som et nakent korn i en såmanns hånd    Eyvind Skeie    1999
Som ett sandkorn i en öken    Hallqvist   
Stem opp med glede en lovsang    Tersteegen/Landstad    1967
Syng om Herren, min sjel    Hallqvist   
Søsken av håpet    Skeie   
Så lenge vi vandrer på jorden    Hallqvist   
Takk for livet    Hallqvist   
Takk, gode Gud, for alle ting    Hartman / Skeie    1976
Takk, min Gud, for hele meg    Melin/Nordhaug   
Til himlen opp får Herren Krist    Norheim   
Till Galileen vi går    Hallqvist   
Trette av dagen vi søker din nærhet    Hallqvist   
Trua ser dei kvite marker    Frostenson/Smemo    1967
Tårnhøye bølger går    Zwilgmeyer    1972
Usynlig er ditt rike    Skeie   
Vakna, du som søv    Frøysa   
Var det meg du mente, Herre    Rolf Tofte    1985
Vem skall vi gå till, Herre    Hallqvist   
Vem är det som kommer på vägen    Hallqvist   
Vi er et folk på vandring    Hallquist / Skeie    1982
Vi har en bok i hånden    S. Ellingsen   
Vi har en bror og søster    Nordhaug   
Vi ser deg, Herre Jesus    S. Ellingsen    1965
Vi tror på Gud, han er vår Far    Hillestad   
Vi tror på Gud, som himmel, jord    Bengt Jonzon    
Vær hilset, herr biskop    Børre Knudsen    1997
Vær i sinn som Herren    Eva Norberg / Brunvoll    1974
Vær ikke redde på ferden    Hallqvist/Skeie   
Vær sterk, min sjel, i denne tid    S. Ellingsen    1972
Vår Far i himlen har mange barn    Hallqvist   
Vår natt er endt    S. Ellingsen    1989
Ære til himmelens Gud    Hallqvist   
Å ta med verden rett farvel    Grundtvig    1996